logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bušince

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1787
Titul kostola:
Kostol sv. Demetera
Iné mená:
Bušince : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Bussa, Bussincze, 1786 Buscha, Bussincze, 1808 Busa, Bussince, 1863–1882 Busa, 1888–1913, 1938–1945 Bussa, 1920 Bušince, 1927–1938, 1945–1948 Bušince, Bussa, 1948– Bušince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mula (340), k. sv. Alžbety (1910), kap. B. S. J. (1958), 2. Čeláry (660), k. sv. Michala (1801), 3. Kirť (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Čeláre) kňaz
1647 sp. - - - - Horváth, Michal (Bušince, 1647) farár
1780 nov. - 1802 - - Horváth, Peter (Boľkovce, 1771) farár
1802 - - +1811 jún 12. Gergely, Ján farár
1811 - - 1844 nov. 1. Balogh, Ján (1806-1885) farár
1845 jan. 4. 1845 feb. 7. Horváthy, František farár
1845 feb. 29. +1870 jan. 3. Franzenbach, Juraj farár
1870 - - 1875 - - Munkay, Ján farár
1875 nov. 15. +1899 apr. 11. Tantossy Victor, Colomanus. farár
1889 - - +1890 máj 30. Lehmann, Augustín farár
1890 - - 1880 - - Matolay, Július farár
1907 - - 1910 - - Hegedűs, Ján farár
1910 - - 1914 - - Lőrik, Vojtech Ján farár 1912 dekan
1932 - - 1933 - - Torma, František správca farnosti
1933 - - 1975 - - Torma, František farár okr. dekan
1975 - - 1977 - - Sztyahula, Ladislav správca farnosti
1977 - - 1978 - - Tóth Ladislav, správca farnosti
1978 - - 1982 - - Orosch, Ján správca farnosti
1981 - - 1985 - - Buday, Karol správca farnosti
1993 - - 1996 - - Prochác Peter farár