logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budimír

Zriadenie:
zmienka 1318
Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1700).
Iné mená:
Budimír: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica)
1773 Budamér, Buczimir, 1786 Budamér, Budzimir, 1808 Budamér, Budzymir, Budimír, 1863–1913 Budamér, 1920 Budimir, Budzimir, 1927– Budimír
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Beniakovce (190), k. B. S. J. (1926), 2. Bretejovce (360), k. P. M. Sedemb. (1785), 3. Janovik (380), sv. Jána Krst. (1975), Seniakovce (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Filip(Budimír,1332) kňaz
1797 - - 1810 - - Arvay, Jozef farár
1815 - - 1825- mar. 25. Duka štefan, de Dukovce administrátor-farár
1824 po - 1829-1850 - - Rothammer, František administrátor
1825 - - 1.8.1828-1 - - Szlavkay, Andrej administrátor
1830 - - 1844 - - Angyal, Juraj farár
1837 - - 1837-1838 - - Szolotta, Adrián, OFM administrátor
1843 - - 1844* - - Bališ, Lazár, OFM administrátor
1845 - - 1848-1863 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) administrátor
1847 - - 1852 - - Moravtsik, Bruno, OFM administrátor
1848 - - - - - Orlich, Jozef administrátor
1852 - - - - - Borzay, Jozef farár
1895 - - - - - Sidelszky, Pavol administrátor
1916 - - 1931 - - Richtárčik, Augustín administrátor
1931 - - 1935 - - Miko, Róbert farár
1936 - - 1959 - - Prokop, Jozef správca farnosti
1959 - - 1976 - - Juhás, Vojtech správca farnosti
1977 - - - - - Kendra, Jozef správca farnosti
1990 - - 2005 - - Jakubčín, František farár
2005 - - - - - Olšavský, Valentín farár