logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budapest. Catharina

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1702
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
I. Circulus. Taban, ad Stam Catharinam V. et M, Budapest. Catharina
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1236 aug. 29. sp. - - Kňaz kostola sv. Gerarda kňaz
1332 a 1351 sp. - - Peter (Budín, 1332) farár
1392 - - - - - Mikuláš Ján (Bratislava, 1339) farár
XV. st. - - - - Kňaz kostola sv. Gerarda kňaz
1702 - - 1711 - - Augustinus a Kapuvár farár
1712 - - 1715 - - Joannes de Vares farár
1715 - - 1716 - - Lucas a vinica farár
1716 - - 1718 - - Dubracenics Georgius farár
1718 - - 1723 - - Andreas ab Albaregali farár
1723 - - 1727 - - Mecich Simon farár
1727 - - 1728 - - Krizanich Capistranus farár
1728 aug. 26. sp. - - Kokich Antonius farár
1728 - - 1766 - - Kňaz kostola sv. Gerarda kňaz
1766 - - 1774 - - Zlicsár Bonaventura farár
1774 - - 1776 - - Hajnicsek Didaeus farár
1776 - - 1780 - - Petrovich Nicolaus farár
1780 - - 1781 - - Luster Josephus farár
1781 - - 1782 - - Petrovics Nicolaus farár
1782 - - 1783 - - Zubanovics Adrianus farár
1783 - - 1797 - - Luster Josephus farár
1797 - - 1798 - - Pestalics Georgius farár
1798 - - 1817 - - Matkovics Leonardus farár
1817 - - 1819 - - Baumann Franciseus farár
1819 - - 1847 - - Krály Theodorus farár
1847 - - 1850 - - Jakab Theophilus farár
1850 - - 1854 - - Kostroschitz Parochalis farár
1854 - - 1856 - - Bankhardt Augustinus farár
1856 - - +1868 mar. 3. Kostroschitz Parochalis farár
1868 mar. 3. 1868 nov. 7. Bankhardt Augustinus farár
1868 nov. 7. +1877 jún 4. Degen, Eugen farár
1877 aug. 23. - - - Zierer Carolus. farár