logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budapest. Anna

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1687
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
II. Circulus. Aquatica ad Stam Annam, Budapest. Anna
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1270 sp. - - - - Adam (Budín, 1270) farár
1272 sp. - - - - Jakub (Budín, 1272) farár
1301 sp. - - - - Jakub (Budín, 1301) farár
1301 sp. - - - - Petrus farár
1332 medzi 1337 - - - Stephanus. farár
1342 - - 1349 sp. - Marcus(Budapest,1342) farár
1366 sp. - - - - Vavrinec (Budín, 1366) farár
1390 - - 1392 sp. - Chenaden de, Gerhard farár
1441 sp. - - - - Paulus. farár
1460 sp. - - - - Benedikt(Budapest,1460) farár
1470 sp. - - - - Paulus. farár
1480 sp. - - - - Imrich (Budín, 1480) farár
1687 - - 1693 jan. - Spravujú jezuiti spoločná správa
1693 jan. - 1702 jan. - Spravujú kapucíni spoločná správa
1702 jan. - +1718 máj 30. Raspassani Thomas. farár
1718 aug. 28. 1724 - - Kovácsics, Juraj farár
1736 - - +1740 sept. 10. Pretelli Ignatius, S. J farár
1742 jan. 1. 1744 nov. l. Gruber, Anton, SJ farár
1744 nov. 1. 1752 okt. 19. Reck Josephus farár
1752 okt. 15. 1755 - - Preindl Martinus, S. J farár
1755 nov. - 1757 - - Zeitler Adamus, S. J farár
1757 nov. 3. 1760 okt. 19. Kögl Adamus, S. J farár
1760 okt. 19. 1762 okt. 21. Teuffel Carolus, S. J farár
1762 okt. 21. +1771 okt. 1. Kögl Adamus, S. J farár
1772 - - 1772 - - Bácsmegyey Josephus. S. J farár
1772 okt. 1. 1774 - - Matzer, Peter farár
1774 - - 1803 okt. 1. Richard Josephus. farár
1803 sept. 14. +1814 apr. 22. Luprecht, František farár
1814 apr. 29. +1839 nov. 11. Szojkovics Franciscus. farár
1839 nov. 15. 1843 sept. 17. Reither Josephua farár
1843 sept. 11. 1861 feb. 16. Sterbeczki a Bangerberg Camillus. farár
1861 - - 1867 nov. 8. Ráth Josephus, Antonius. farár
1867 nov. 8. +1890 júl 27. Würtl, rectius Wirtl Antonius. farár
1890 - - - - - Kantor, Ľudovít farár
1890 okt. 15. - - - Dömötör, Gedeon farár