logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brodské

Zriadenie:
1163
Titul kostola:
Kostol sv. Antona, opáta
Iné mená:
Brodské: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Broczka, Brotzka, Broczke, 1786 Broczka, 1808 Broczka, Brocko, Brodsko, 1863–1907 Brockó, 1913 Gázlós, 1920 Brodské, Brodsko, Brocké, 1927– Brodské
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Fugatius, Ján farár
1653 - - 1655 máj - Deandreacz, Anton Augustín farár
1655 máj 21. 1665 - - Nováky, Ján farár
1665 - - 1680 máj - Lubeticz, Lukáš farár
1680 máj 19. 1684 feb. - Boháček, Augustín Simeon farár
1684 jan. 2. 1686 máj - Valovics Martinus. farár
1686 máj 14. 1702 - - Karlóczy, Ján farár
1702 - - 1703 dec. - Štvrtecký, Ján (Kúty, 1696) farár
1703 dec. 20. 1706 mar. - Modray, Ján farár
1706 mar. 17. 1707 máj - Rivolovič, Ján farár
1707 máj 5. 1711 júl - Vabel Joannes. farár
1711 júl 10. 1720 - - Masarovič, Martin Jozef farár
1720 máj 13. 1723 okt. - Vranovics Paulus. farár
1723 okt. 29. 1728 júl - Desy, Anton farár
1728 júl 31. +1733 apr. 13. Matyáskovics, Ondrej farár
1733 máj 30. +1770 jún 26. Rehák, Martin farár
1770 sept. 20. +1782 apr. 9. Huszár, Alexej farár
1782 apr. 5. +1813 júl 10. Hulimann, Jozef farár
1813 mar. 14. +1820 jan. 6. Hoffmann, Ignác farár
1820 mar. 14. +1843 okt. 24. Szigethy, Jozef farár
1844 feb. 8. +1855 sept. 8. Kocich, Jozef farár
1855 nov. 20. +1859 - - Hrebíček, Štefan farár
1862 feb. 22. 1882 - - Rehák, Matej farár
1882 júl 26. 1899 - - Bartošík, Ján farár
1899 - - 1899 - - Donoval, Ján administrátor
1899 - - 1904 - - Blaho, Pavol farár
1905 - - +1913 - - Hoffmann Aloysius farár
1913 - - 1914 - - Makász Jozef administrátor
1914 - - 1933 - - Pukančík, Štefan administrátor
1934 - - 1938 - - Kubík, Anton administrátor, farár 1935 farár.
1938 - - 1945 - - Hudec, Štefan (1905-) administrátor, farár 1939 farár
1946 1948 Ližbin, Karol administráror
1949 - - 1951 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1952 - - 1952 - - Krogman, Viktor správca farnosti
1953 - - 1959 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1959 - - 1965 - - Kollár, František, SDB správca farnosti
1965 máj 1. 1968 - - Laktiš, Ján administrátor
1968 - - 1969 - - Bajcár, Karol správca farnosti
1969 - - 1973 - - Holúsek, Otto správca farnosti
1974 - - 1975 - - Vanček Karol, OFM Cap., správca farnosti
1975 - - 1978 ? - Wild, Benedikt František, OFMCap správca farnosti
1978 - - +1994 dec. 6. Kovár, Blažej správca farnosti
1994 - - 1998 - - Kučera, Peter farár