logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brezovička

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Martina (1599)
Iné mená:
Brezovička: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hamburg, Hambork, 1786 Hamburg, 1808 Hamburg, Hamborg, 1863–1902 Hamborg, 1907–1913 Hámbor, 1920 Hamburek, 1927–1948 Hamborek, 1948– Brezovička
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vysoká (312), k. sv. Alžbety (1672), kap. P. M (1862).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1300 ? - - - - Herbord farár
1788 - - 1825 - - Steinhauzer, Protáz, OFMConv miestna kapelánia
1826 - - 1831 - - Szkurkay, Juraj excurrendo
1831 dec. 20. 1846 - - Vrábel, Benignus, OFM administrátor
1846 - - 1848 - - Berzevici, Eduard administrátor
1848 - - 1852 - - Gergely, Justus, OFM administrátor
1852 - - 1853 - - Adamovič, Jozef administrátor
1853 - - 1854 - - Gergely, Justus, OFM administrátor
1854 - - 1856 - - Lossinszky, Ignatius administrátor
1856 - - 1856 - - Gažík, Jozef administrátor
1856 - - 1857 - - Chlamny, Žigmund, OFM administrátor
1857 - - 1864 - - Vrábel, Benignus, OFM administrátor
1864 - - 1868 - - Sándor, Eugen administrátor
1868 - - 1877 - - Popovič, Michal administrátor
1877 - - 1884 - - Trábay, Štefan administrátor
1884 - - 1892 - - Jagnešák, Pavol administrátor
1892 - - 1895 - - Hlebík, Ján administrátor
1895 - - 1895 - - FENYVESHÁZI, Andrej excurrendo
1895 - - 1899 - - Tamássy, Matej administrátor
1899 - - 1904 - - Krakovský, Jozef administrátor
1905 - - 1911 - - Téglaši, Jozef, OFM farár
1912 - - 1929 - - Čupák, Rudolf farár
1929 - - 1938 - - Neznámy kňaz
1938 - - 1941 - - Michálek, Štefan (1912-1982) administrátor
1942 - - 1944 - - Pavlík, Ján (1910-1982) správca farnosti
1944 - - 1952 - - Demeter, Ján František administrátor
1953 - - 1962 - - Sedlák, Vojtech (1890-1963) správca farnosti
1962 - - 1988 - - Kováč, Rayner Andrej, OFM excurrendo
1989 - - 1990 - - Štroncer, Andrej administrátor