logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Breznička

Titul kostola:
P. M. Národ. (1785).
Iné mená:
Breznička: okres Poltár/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Berzencze, Bersentz, Breznicza, 1786 Berzencze, Breznicze, 1808 Berzencze, Březnice, Březnička, 1863–1902 Berzence, 1907–1913 Ipolyberzence, 1920– Breznička
189 Breznička SP/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Kis-Breznicze, Mala Breznicza, 1786 Kisch-Bresnicze, 1808 Kis-Breznicze, Malá Březnice, 1863, 1888–1902 Kisbrezsnyice, 1873–1882 Kisbresnice, 1907–1913 Kisberezsnye, 1920 Brežnička, 1927– Breznička
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Cinobaňa (1.900), k. Nájd. sv. Kríža v Kat. Hute (1886), 2. Málinec (1.000), k. Najsv. Trojice v Hámre (1947), 3. Hradište (300), kap. B. S. J. (1923), 4. Poltár (Slaná Lehota, Zelené) (1.500), 5. České Brezovo (200), 6. Rovňany (120), 7. Uhorské (200), 8. Krná (50), 9. Ozdín (os. Šutova Jama (50), 10. Turičky (100), 11. Veľká Ves (150), 12. Točnica (150), Kalinovo, Hrabovo, (1.000).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Uhorské) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Veľká Ves) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Breznička) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Cinobaňa-Turíčky) kňaz
1811 sp - 1828 sp. - Herrmann Josephus farár
1829 sp - 1833 sp. - Kovárik Joannes farár
1834 sp - 1838 sp. - Sajtovics Joannes farár
1840 sp - 1844 sp. - Gaál Aloysius farár
1853 sp - - - - Gundelfinger Ferdinandus farár
1941 - - 1945 - - Vysocký, František správca farnosti
1946 - - - - Belčány, Ján farár