logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brestov

Zriadenie:
zmienka 1342
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1782)
Iné mená:
Brestov: okres Humenné/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1773 Homona-Breszto, Homonsky Bresto[w], 1786 Breszto, Homona-Breszto, 1808 Homonna-Bresztó, Humenský Brestow, 1863–1902 Homonnabresztó, 1907–1913 Alsóberek, 1920 Humenský Brestov, 1927– Brestov
177 Brestov nad Laborcom: okres Medzilaborce/Prešovský kraj (Zemplínska stolica)
1808 Izbugy[a]-Bresztó, Zbudský Břestow, 1863–1902 Izbugyabresztó, 1907–1913 Laborcbér, 1920 Zbudský Brestov, 1927–1960 Brestov, 1960– Brestov nad Laborcom

176 Brestov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Boroszló, Brestow, 1786 Boroszló, Bresztow, 1808 Boroszló, Břestow, 1863–1913 Boroszló, 1920– Brestov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šariš. Bohdanovce (369), k. sv. Anny (1768), 2. Mirkovce (460), k. Krista Kráľa (1868
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gabriel(Brestov,1332) kňaz
1790 - - 1816 - - Springer, Ján Godefridus farár
1814* - - - - Gyagyovszky, Jozef administrátor
1815 nov. 12. 1837 - - Gabányi, Andrej, de Oľšov administrátor-farár
1837 - - 1838* - - Havrillay, Ján administrátor
1839 - - 1841 - - Bratosevics, Ján farár
1844* - - 1851-1857 - - Angyal, Juraj farár
1852 - - 1869 - - Balás, Štefan administrátor,farár
1868 - - hneď - - Sárossy, Štefan administrátor
1875 - - 1890 - - Majlát, Michal administrátor
1890 - - 1925 - - Kompánik, Štefan administrátor
1925 - - 1952 - - Deák, Ľudovít farár
1952 - - 1957 - - Árvay, Michal administrátor
1957 - - - - Soľar, Juraj spr. farnosti
1986 - - 1990 - - Gajdoš, Šebastián Jaroslav, OPraem administrátor
1990 - - 2000 - - Valluš, Juraj farár
2000 - - - - Novák, Jozef farár