logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Svätej Alžbety

Zriadenie:
1. júla 1934
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety (1913)
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky 1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava Bratislava - Blumentál
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1934 - - 1945 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) administrátor
1934 - - 1952 - - Martini Karol farár
1952 - - 1954 - - Berkeši, Mikuláš správca farnosti
1954 - - 1968 - - Polák, Ladislav Augustín, OFM správca farnosti gen. riaditeľ ÚCHS, 1953 č. kanonik
1968 - - 1974 - - Kelemen, Anton (1905-1974) správca farnosti
1974 - - 1990 - - Krajči, Jozef správca farnosti
1990 - - 1990 - - Vaľa, Viliam František, CCG administrátor
1990 - - 2009 máj 7. Formánek, Ján farár od r. 1992 dištriktálny dekan, od r. 2000 konzultor
2008 - - 2011 - - Kuľka, Tomáš farár