logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Jarovce

Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa(1765)
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky ( 1946 pričl. o. Devín (1863–1938, 1944–1946 pričl. o. Karlova Ves), Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača, Vajnory; 1971 pričl. o. Čunovo [mošon.], Devínska Nová Ves, Jarovce [mošon.], Podunajské Biskupice (1944 pričl. o. Komárov), Rusovce [mošon.], Vrakuňa, Záhorská Bystrica.
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Jarovce: 1773 Horváth-Jándorf, Krabatisch-Jandorf, 1786 Horwath-Jándorf, Grabatisch-Jándorf, 1808 Horvát-Jándorf, Kroatisch-Jarendorf, 1863–1947 Horvátjárfalu, 1947–1971 Jarovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Obec do r.1947 patrila k Maďarsku, na základe mierových zmlúv na Parížskej mierovej konferencii 15.10.1947 pripojená k ČSR. Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1659 sp. - - - - Pašič, Peter správca farnosti
1680 sp. - - - - Bulovič, Michal správca farnosti
1683 sp. - - - - Bujnič, Matej správca farnosti
1949 - - 1952 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
1952 - - 1967 ? - Szitás Vojtech správca farnosti
1967 - - 1971 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
1971 - - 1977 - - Balažovjech, Vojtech administrátor
1977 - - 1987 - - Kišiday, František Alexander správca farnosti r. 1977 odborný asistent, r. 1986 docent RKCMBF Bratislava
1987 - - 1990 - - Szakál Ladislav Ján administrátor
1990 - - 2001 okt. 1. Žák František farár