logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bobrov

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
sv. Jakuba st. (1753)
Iné mená:
Bobrov: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1863–1913 Bobró, 1786 Bobro, 1808 Bobró, Bobrow, 1920– Bobrov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Spočiatku bol Bobrov začlenený do farnosti Trstená. Od roku 1612 do 17. januára 1770 patril do Námestovskej farnosti a do roku 1788 bol filiálkou Zubrohlavskej farnosti. Kedže obec nemala kostol ani cintorín, musela mŕtvych pochovávať v Námestove.
V roku 1745 začali Bobrovania stavať kostol. Výstavbu kostola ukončili v roku 1753. Nemal vežu a jeho kapacita bola 1200 veriacich. Bobrovania svoj kostol zasvätili sv. Jakubovi Veľkému zvanému Starší.
Farnosť bola zriadená r. 1788, prvý bobrovský farár bol Andrej Černota. Dňa 30. júna 1794 bola v Bobrove prvá birmovka. Obec mala 1339 obyvateľov.
V r. 1833 za pôsobenia farára Jozefa Slamkaya bola postavená bočná kaplnka kostola a to kaplnka umučenia Ježiša Krista, ktorú dal postaviť Andrej Kompanik z vďaky po šťastnom prekonaní cholery. Za pôsobenia farára Zvolenčáka v 1982 sa začala elektrifikácia kostola.
Pramene:
https://www.farabobrov.sk/ [15.5.2020]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - +1797 dec. 28. Černota, Andrej farár
1811 sp. - 1812 sp. - Vitkai, Pavol sen. farár
1833 sp. - 1843 - - Slamkay, Jozef farár
1856 sp. - - - - Hovanecz Josephus farár
1951 - - 1955 - - Sivčák, Ján správca farnosti
1963 - - 1969 - - Kalafut, Alojz Jakub, OFMConv správca farnosti
1970 - - - - - Zvolenčák, Štefan, SJ správca farnosti
1988 júl 1. 1991 mar. 1. Kavoň, Serafín farský_administrátor
1991 03 01 - - - Knapík, Jozef (1955-2022) farár