logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bobot

Zriadenie:
od XIV. st.; znovu zriadená r. 1712
Titul kostola:
sv. Mikuláša (XII. st.)
Iné mená:
Bobot: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1971 pričl. o. Bobotská Lehota.
1773 Baboth, 1786 Babot, 1808 Bobóth, Bobota, 1863 Boboth, 1873–1902 Bobot, 1907–1913 Bobót, 1920– Bobot
Bobotská Lehota: 1773 Babot-Lehota, Lhota, 1786 Babot-Lehota, 1808 Bobóth- -Lehota, Bobotowá Lhota, 1863 Bobothlehota, 1873–1902 Bobotlehota, 1907–1913 Bobótszabadja, 1920 Bobot Lehota, 1927–1971 Bobotská Lehota
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horňany (600), k. P. M. Nep Poč. (1742), kap. P. M. Sedemb. (1945).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť Bobot bola slávnostne obnovená dňa 6. novembra 1743 za účasti vikára Nitrianskej kapituly Štefana Nozdrovického a patróna farského benefícia Imricha Esterháziho. Prvého farára obnovenej farnosti Bobot emeritného farára z Uhrovca Štefana Kolbaja v ten istý deň slávnostne inštaloval Pavol Jakabovič, farár z Dolných Motešíc. Jednou z hlavných príčin obnovenia farnosti v Bobote bolo rozsiahle územie farnosti Dolné Motešice.
Dôkazom o staršej existencii farnosti Bobot je aj to, že samostatná matrika Bobota sa viedla od roku 1714, teda celých 29 rokov pred obnovením samostatnej farnosti Bobot. Farári z Dolných Motešíc, ktorí vykonávali duchovnú správu vo filiálnych obciach farnosti Bobot do roku 1743, teda v Horňanoch a Bobotskej Lehote, sa podľa záznamov matriky Bobot sami výslovne titulovali aj ako farári farnosti Bobot. Ján Drábik, farár z Dolných Motešíc, sa v roku 1723 označuje ako „ple­banus Bobotensis“ 26 a v roku 1724 ako „protunc parochus Motesiczensis et filiarum eidem parochiae annexarum.“ Farár Pavol Anton Galgóci zvaný Vicen sa tituloval ako „parochus Motesiczensis et Bobotensis.“
Pramene:
ĎURČO, Marek. Architektonické prvky farských a filiálnych kostolov .... In Konštantínove listy, roč. 9, 2016

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1743 - - 1749 - - Kolbay, Štefan farár
1749 - - 1757 - - Purmann, Georgius farár
1757 - - +1759 júl 30. Malgóth, Georgius farár
1759 - - 1767 - - Szkladanovics, Stephanus farár
1767 - - 1780 - - Trsťáni, Ján farár
1780 - - 1785 - - Janecz, Joannes farár
1785 - - 1803 - - Podvásky, Ján farár
1803 - - 1811 - - Teml, Vojtech farár
1811 - - +1840 mar. 20. Payer, Antonius farár
1840 - - 1853 - - Betták, Adam farár
1853 - - 1853 - - Hlózsa Josephus administrátor
1853 - - 1865 - - Šulaj, Juraj farár
1865 - - 1865 - - Fraštacký, Jozef administrátor
1865 - - 1889 - - Hreusík, František farár
1889 - - 1889 - - Rényi, Štefan administrátor
1889 - - 1893 - - Honza, Alojz farár
1893 - - 1893 - - Tóth, Koloman administrátor
1893 - - 1905 - - Miklóši, Rudolf farár
1905 - - 1911 - - Turčin, Anton administrátor, farár
1911 - - 1938 - - Pelikán, Adam farár
1938 - - 1945 - - Turček, Augustín administrátor
1945 - - 1977 okt. 21. Gašparovič Hlbina, Pavol správca farnosti 1950 kanonik
1978 - - +1981 febr. 19. Vanko, Pavol správca farnosti
1981 - - 1982 - - Foltán Ferdinand, Ing. administrátor
1982 - - 1989 - - Pagáč Marián správca farnosti
1989 - - 1990 - - Dolinský, Juraj, SJ správca farnosti
1991 - - 1994 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
1994 - - 1997 - - Drobný, Juraj správca farnosti
1997 - - +2013 febr. 17. Mojto, František správca farnosti honor. dekan