logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Blesovce

Zriadenie:
1332
Titul kostola:
Kostol Umučenia sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Blesovce: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Belesz, Blesowitz, Blessowcze, 1786, 1808 Beles, Blessowce, 1863, 1888–1907 Bellesz, 1873–1882, 1913 Belesz, 1920– Blesovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Veľké Dvorany (740), k. P. M. Národ. (1700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Starobylá farnosť, ktorá zanikla. Po r.1948 bola obnovená odčlenením z farnosti Bojná.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Veľké Dvorany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ladislav(1332,Blesovce) kňaz
1560 sp. - - - - Matej (Blesovce, 1560) farár
1963 - - 1966 - - Miklovič, Alojz správca farnosti do Bojnej s pridelením za duchovného správcu do Blesoviec
1966 - - 1970 - - Fabián Alexander, SDB správca farnosti
1970 - - 1998 - - Čerňanský, Pavol, SDB správca farnosti
1998 - - 2000 júl 1. Kupča, Július správca farnosti