logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bešeňov

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Bešeňov : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Bessenyo, Bessenow, 1786 Beschenyo, Beschenow, 1808 Besenyo, Besseňow, 1863 Bessenyo, 1873–1902 Besenyo, 1907–1913 , 1938–1945 Zsitvabesenyo, 1920–1938, 1945–1948 Bešeňov, Besenyo, 1948– Bešeňov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1798 mar. 14. Szedlaky, František farár
1798 - - +1810 - - Cziglédy, Martin farár
1810 - - 1825 apr. 8. Godin, Ján farár
1825 apr. 12. 1825 nov. - Tebery Stephanus farár
1825 nov. 28. 1833 feb. 22. Tóth, Jozef (1793-1861) farár
1833 feb. 22. +1838 dec. 10. Korpáši, František farár
1838 dec. 14. +1871 apr. 9. Sebestyén, Ľudovít farár
1871 - - 1882 nov. 3. Viszolajszky Aloysius. farár
1882 - - 1889 - - Pelczer, Leopold farár
1889 - - 1911 - - Breyer, Róbert farár
1911 - - 1911 - - Takács, Juraj (1878) administrátor
1911 - - 1939 - - Ozorai, Ján farár
1940 - - 1956 - - Montskó, Tibor správca farnosti
1955 - - 1961 - - Molnár, Jozef (1903-1974) správca farnosti
1961 - - 1983 - - Bahorecz, Michal správca farnosti
1983 - - 1986 - - Borbély, Peter správca farnosti
1999 júl 15. - - - Pintér, Zoltán farár Od 1. 9. 2001 sudca metropolitného tribunálu, 2001-2004 školský dekan