logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Beňuš

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Beňuš: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
po 1808 pričl. o. Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo, Srnkovo; po 1882–1957 pričl. o. Braväcovo.
1808 Benyus, Beňuš, 1863, 1882 Benyus, 1873–1877 Zólyombenyus, 1888–1913 Benesháza, 1920 Beňuš, Beňuša, 1927– Beňuš
---------------
Filipovo: 1808 Filipov, Philipow, 1882 Filipo
Gašparovo: 1808 Gasparó, Gassparow, 1882 Gaspero
Pôbišovo: 1808 Puobis, Puobiš, 1882 Puobis
Srnkovo: 1808 Szrnka, Srnka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Pôbišovo, Gašparovo, Filipovo (500), 2. Braväcovo (960).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola zriadená ako miestna kaplánka r. 1786 a 1806 povýšená na faru. Predtým chodil páter piarista z Brezna. Kaplánska stanica musela byť pre populáciu zriadená skoro po systemizácii fary. R. 1939 odišiel bývať kaplán ako curatus expositus do Bacúcha.
Patrónom bola lesná komora, potom čsl. Štát.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1792 - - Ragulík, Štefan miestny kaplán
1792 - - 1808 - - Žídek Gašpar farár Od r. 1806 farnosť
1808 - - 1812 - - Bessko Anton farár
1812 - - 1819 - - Prochádzka, Ján farár
1819 - - 1851 - - Varga, Tomáš farár
1851 - - 1855 - - Brannich, Albert farár
1855 - - 1860 - - Huszóczy, Štefan farár
1860 - - 1869 - - Straka Juraj farár
1869 - - 1878 - - Mužík, Ján farár
1878 - - 1910 - - Podivinský, Ján Evanjelista farár
1910 - - 1932 - - Schwarz, Jozef farár
1932 - - 1935 - - Lednický, Anton administrátor
1935 - - 1939 - - Zarevúcky, Anton správca farnosti
1939 - - 1942 - - Hukel, Michal farár
1942 - - 1955 - - Zelina Fridrich farár
1955 - - 1956 - - Flimel, Štefan správca farnosti
1956 - - 1972 - - Murár, Jozef správca farnosti 1966 asesor C. súdu
1972 - - 1977 - - Kandera Pavol, ThDr. administrátor 1975 ThDr.
1977 - - +1979 júl 21. Klaiban, Rastislav správca farnosti
1979 - - 1990 - - Nociar, Jozef správca farnosti
1990 - - 1992 - - Slovák, Vladimír administrátor
1992 - - 1995 - - Jányi, Tibor farár
1995 apríl - 1997 jún - Kaniansky, Jozef správca farnosti