logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bátovce

Zriadenie:
1070
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Bátovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
po 1895–1972 pričl. o. Kmeťovce (1973 pričl. k o. Drženice) 1944 pričl. o. Jalakšová.
1773 Báth, Freymarckt, Batowce, 1786 Bath, Frauenmarkt, Batowce, 1808 Báth, Frauenmarkt, Bátowce, 1863–1913 Bát, 1920– Bátovce
---------------
Jalakšová: 1773 Élesfalu, 1786 Elleschfalu, 1808 Elesfalu, Ellesfalu, Jalachssowó [!], 1863, 1888–1895 Élesfalu, 1873–1882 Élesfalva, 1898–1913 Elesfalu, 1920–1944 Jalakšová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Drženice (47), os.: Vináre.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1317 - - 1320 sp. - Gerard (Bátovce, 1320) farár
1332 medzi 1337 - - - Gerard(1332,Bátovce) kňaz
1561 sp. - - - - Rosenberth, Michal farár
1647 sp. - - - - Csermey, Martin farár
1665 - - - - - Finta, Andrej farár
1674 júl 24. 1676 sp. - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1676 - - 1682 dec. 28. Ovcsarovics, Ján farár
1683 - - 1688 - - Capricorni, Ján, ml. farár
1686 - - 1706 - - Stankó Joannes, Hieronymus. farár
1709 - - 1713 okt. 18. Trsztyánszky Joannes. farár
1713 okt. 20. 1713 nov. 17. Krizsanóczy, Ján farár
1713 nov. 17. 1717 dec. - Schores, Juraj farár
1717 dec. 16. 1722 máj - Piaček, Anton farár
1732 feb. 2. 1743 mar. - Novota, Ján farár
1743 apr. 1. 1760 - - Pisuch, Ondrej farár
1760 mar. 3. 1762 sept. 9. Kubáni, Andrej administrátor
1762 sept. 9. 1816 jún 28. Kubáni, Andrej farár
1816 jún 28. 1816 aug. 26. Melisznik, Ignác farár
1816 aug. 26. +1826 mar. 16. Kubáni, Imrich farár
1826 máj - 1845 aug. 20. Szitkey Josephus. farár
1845 aug. 25. 1849 jún 30. Szakmáry Emericus. farár
1849 aug. 1. 1891 júl 3. Sántha, Augustín farár
1891 - - 1898 - - Mácsay, Florián farár
1898 - - 1916 - - Stiblo Augustín farár 1908 dekan
1928 - - 1979 jún 30. Čvirik, Cyril správca farnosti dekan, asesor
1979 - - 1983 - - Medovič, Michal správca farnosti
1983 - - 1988 - - Markech, Anton správca farnosti