logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bátorové Kosihy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Bátorove Kosihy okres Komárno/Nitriansky kraj (ostrihomská stolica)
1773, 1898–1913, 1938–1945 Bátorkeszi, 1786 Bátorkes, 1808 Bátorkeszi, Bátorkez, Kesy, 1863–1895 Bátorkesz, 1920 Kesy, 1927–1938, 1945–1948 Bátorove Kesy, Bátor Keszi, 1948–1991 Vojnice, 1992– Bátorove Kosihy
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Modrany (450), kap. P. M. (1938), 2. Mudroňovo (70).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1562 sp. - - - - Michal (Bátorove Kosihy, 1562) farár
1562 sp. - - - - Anton (Modrany, 1562) duchovný správca v Modranoch teraz fil. Bátorove Kosihy
1717 apr. 2. 1723 apr. - Kovácsóczy, Štefan farár
1723 apr. 23. 1741 máj - Rozánszky, Gabriel farár
1741 Jun 5. +1754 máj 15. Veszelay Joannes. farár
1754 máj 27. 1775 - - Marossy, František farár
1775 feb. 9. 1781 - - Nedecký, Imrich farár
1782 sept. 21. 1784 mar. 25. Lenický, Ján farár
1784 apr. 26. 1790 jan. - Német, Andrej farár
1790 feb. 14. 1790 jún 13. Veszelay Laurentius. farár
1790 júl 23. 1796 dec. 29. Missics, Štefan farár
1797 jan. 22. +1808 sept. 7. Mattyók, Anton farár
1808 - - 1808 - - Specziár, Imrich administrátor
1808 okt. 2. 1816 nov. 11. Specziár, Michal farár
1816 nov. 11. 1821 - - Barmoš, Anton farár
1821 - - +1860 máj 29. Nagy, Imrich farár
1860 aug. 14. 1869 mar. - Haško, Jozef farár
1869 apr. 1. 1900 - - Meisermann, Ignác farár
1901 - - 1938 - - Erdőssy, Štefan farár
1938 - - 1948 - - Strehár, Dezider správca farnosti
1948 - - 1993 - - Weiss, Ján správca farnosti, farár