logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bánovce nad Bebravou

Zriadenie:
roku 1332 už jestvovala
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1708)
Iné mená:
Bánovce nad Bebravou: okres Bánovce nad Bebravou/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1960 pričl. o. Dolné Ozorovce; 1971 pričl. o. Biskupice, Horné Ozorovce, Malé Chlievany (po 1808 pričl. o. Hreždovce).
1773 Baan, Banowcze, 1786 Bán, Banowetz, 1808 Bán, Banowitz, Bánowce, 1863 Baán, 1873–1913 Bán, 1920 Bánovce, 1927– Bánovce nad Bebravou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Prusy (760), k. sv. Cyrila a Metoda (1943), 2. Horné Naštice (530), kap. P. M. Lurd. (1910), 3. Dolné Naštice (.513), kap. P. M. (1900), 4. Miezgovce (450), 5. Dolné Ozorovce (450), 6. Horné Ozorovce (115), 7. Malé Chlievany (220).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Bánovce nad Bebravou,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Dolné Ozorovce,1332) farár
1700 - - - - - Szerholec, Martin farár
1711 dec. 6. 1716 - - Gerentséry, Martinus farár
1716 - - 1723 - - Galgóczy, Paulus farár
1723 - - 1726 - - Baroš, Ján farár
1726 aug. 1. +1732 máj 30 Galgóczy, Paulus farár stal sa kanonikom v Nitre
1732 jún 15. 1742 - - Ribényi, Michal farár
1742 aug. 12. 1758 - - Polakovics, Joannes farár
1758 - - 1780 - - Kudlik, Andreas farár
1780 jún - +1793 nov. 5. Strbavy, Joannes farár
1793 nov. - 1800 - - Hild, Adalbertus farár
1800 dec. 29. 1842 - - Rajcsány, Casparus farár
1842 - - 1877 - - Szabinovszky, Ignatius farár
1877 - - 1902 - - Mihálik, Jozef farár
1902 - - 1923 - - Kaps, Ján farár
1923 - - 1924 - - Smieško, Gregor administrátor
1924 - - 1945 - - Tiso, Jozef farár
1945 - - 1950 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1950 - - 1952 - - Rúčka, Koloman administrátor
1952 - - 1969 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1969 - - +1971 okt. 3. Michalka Michal, ThDr. administrátor dekan
1971 - - +1994 okt. 8. Kapusta Bohumil, ThDr. správca farnosti 1980 pápež. kaplán, 1991 pápež. prelát
1994 - - 2015 júl 1. Gurín, Dominik správca farnosti dekan