logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bánov

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Bánov : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1941 pričl. o. Malá Kesa.
1773 Bánkeszy, 1786 Bánkesi, 1808 Bán-Keszi, 1863–1913, 1938–1945 Bánkeszi, 1920 Bankesi, 1927–1938, 1945–1948 Bánovská Kesa, 1948– Bánov
Malá Kesa: 1863–1913, 1938–1941 Kiskeszi, 1920 Malý Kesov, Malá Kesa, 1927–1938 Malá Kesa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Bánov, 1332) farár
1787 - - +1792 júl 30. Simoncsics Antonius. farár
1792 sept. 28. 1794 feb. 1. Lányi, Michal farár
1794 apr. 8. 1808 aug. 15. Sztachó Paulus. farár
1808 sept. 15. +1852 sept. 20. Gocman, Ján farár
1852 okt. 20. +1865 júl 19. Keller, Michal farár
1865 júl 19. +1865 okt. 27. P. Ravasz Patricius, OFM farár
1865 okt. 27. 1874 aug. 18. Hrmo, Martin farár
1874 aug. 26. 1885 feb. 22. Sztachovics Joannes. farár
1885 - - - - - P. Beszedits Bartholomaeus, OFM farár
1891 - - +1897 okt. 22. Flügler, Ján farár
1900 - - 1909 - - Biringer, Ján administrátor, farár
1938 po - 1938 - - Grman, Rudolf správca farnosti
1940 - - 1941 - - Mészáros Arpád, správca farnosti
1942 - - 1951 - - Szabó, Ľudovít správca farnosti
1951 - - 1991 - - Antalík, Ladislav správca farnosti