logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Balog nad Ipľom

Zriadenie:
1392
Titul kostola:
Kostol Sv. Mikuláša
Iné mená:
Balog nad Ipľom : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Balogh, 1786 Ballog, 1808 Ipoly-Balog, 1863–1913, 1938–1945 Ipolybalog, 1920–1938, 1945–1948 Balog, 1948–1951 Blh nad Ipľom, 1951– Balog nad Ipľom
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor (Balog nad Ipľom, 1332) farár
1647 sp. - - - - Losonczy, Michal farár
1924 - - 1927 - - Mándy Viktor Anzelm farár
1966 - - 1966 po - Montskó, Tibor správca farnosti