logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Balassa-Gyarmat (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Balassa-Gyarmat.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sixtus (Balassagyarmat, 1332) farár
1400 - - 1425 - - Jakub (Krupina, 1400) farár
1630 sp. - - - - Sopronyi, Ján farár
1647 - - 1655 sp. - Kos, Lukáš farár
1695 máj 30. 1696 apr. - Cseke, Benedikt farár
1696 apr. - 1700 máj - Ďurčáni, František farár
1700 Maja 25. 1711 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) farár
1711 - - 1715 apr. - Klempay, Ján farár
1715 apr. 28. 1736 okt. - Apáthy, Ján (18. stor.) farár
1736 okt. 28. +1755 aug. 20. Blaho, Ján (1700?-1755) farár
1772 feb. 6. +1802 aug. 24. Zsigmond Paulus. farár
1802 aug. 24. 1802 sept. 30. Turják Franciscus. farár
1802 sept. 30. 1817 sept. 22. Heszterényi, František farár
1817 okt. 1.1 +1840 apr. 18. Tvrdy Joannes. farár
1840 - - 1883 dec. 10. Imády, Karol farár
1881 - - 1888 - - Polák, Štefan (1855) administrátor administrátor 1885
1883 dec. 15. 1884 feb. - Pollák, Štefan (1855-po r. 1920) farár
1884 feb. 16. - - - Hottovinszky, Karol farár
1905 - - 1915 - - Blázsik, Karol administrátor 1906 prof. na gymn.