logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bajtava

Zriadenie:
1785
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Bajtava : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773, 1786, 1808 Bajtha, 1863–1913, 1938–1945 Bajta, 1920–1938, 1945–1948 Bajtava, Bajta, 1948– Bajtava
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1812 jún 29. Veress Franciscus. farár
1812 aug. 18. 1826 júl 26. Horváth-Aitich, Michal farár
1826 júl - 1832 - - Kremnička, Ján farár
1832 máj 16. 1832 dec. 12. Turcsányi, Karol farár
1832 dec. 12.1 1837 apr. 12. Ordódy, Teodor farár
1837 apr. 12. 1854 - - Birkéš, Juraj farár
1854 - - 1871 nov. 5. Korber, Alexander farár
1871 - - 1871 - - Kovács, Imrich (1835-po r. 1894) administrátor
1871 - - +1887 mar. - Edényi, Martin farár
1887 - - 1914 - - Šimor, Ladislav farár 1905 dekan
1914 - - 1933 - - Jurka Jozef administrátor
1933 - - 1943 - - Neznámy kňaz
1943 - - 1945 - - Lakner František farár
1946 - - 1948 - - Végh, Ladislav správca farnosti
1948 - - 1960 - - Bruckner, Ladislav správca farnosti
1960 - - 1961 - - Farkas, Eugen správca farnosti
1961 - - 1962 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) správca farnosti
1962 - - 1975 - - Jónás, Dezider správca farnosti