logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bajóth (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1771
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Iné mená:
Bajóth.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Klement (Bajót, 1332) farár
1525 sp. - - - - Benedikt (Bajót, 1525) farár
1525 - - - - - Benedikt (Bajót, 1525) farár
1647 sp. - - - - Székelyi, Peter farár
1674 jún 2. - - - Ján (Bajót, 1674) farár
1690 dec. 5. 1699 - - Palánky, Matúš farár
1771 jún 28. 1772 jún 20. Beňuš, Juraj farár
1772 júl 21. 1779 júl 23. Hidass, Ladislav farár
1779 sept. - 1802 okt. 6. Lenthy, Imrich farár
1802 dec. 22. +1803 feb. 13. Valovics Franciscus. farár
1803 mar. 16. 1814 apr. 6. Kovács, Adam (1703-1756) farár
1814 jún 6. +1844 máj 1. Turják Franciscus. farár
1844 máj 3. 1873 dec. 9. Simonyi, Rudolf farár
1874 mar. - 1878 júl 10. Seyler, Ján farár
1874 - - 1874 apr. 1. Gaál, Štefan administrátor
1878 júl 6. - - - Lentz, Šimon farár
1903 - - 1927 - - Foltin, Ján farár 1927 čestný prísediaci
1927 - - - - - Vida, Alfonz administrátor, farár 1928 farár
1940 - - 1945 - - Gajdoš, Jozef (1907-1979) farár