logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bajerov

Zriadenie:
1798
Titul kostola:
sv. Michala A. (obn. 1810).
Iné mená:
Bajerov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Bajor, Bajeruw, 1786, 1808 Bajor, Bajerow, 1863–1913 Bajor, 1920 Bajorov, Bajerov, 1927– Bajerov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Brežany, kost. sv. Lukáša, ev. (1727), 2. Rokycany (399), k. sv. Kataríny (14. st.), kap. sv. Jána Nep. (1880), 3. Žipov (322), k. sv. Anny (1825), 4. Kvačany (55), k. sv. Michala A. (1856).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Bajerov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Bajerov,1332) kňaz
1798 - - 1825-1829 - - Tomeskovits, Michal farár
1825 - - - - - Lukáč, Andrej administrátor
1879 - - 1891 - - Javorský, František administrátor
1891 - - 1903 - - Virág, Pavol administrátor-farár
1902 - - - - - Prokopovich, Ján administrátor
1939 - - 1952 - - Janitor, Vincent správca farnosti
1952 - - 1953 - - Jendželovský, Juraj správca farnosti
1953 - - 1955 - - Džupina, Karol správca farnosti
1955 - - 1974 - - Adam, Michal administrátor
1974 - - 1990 - - Vrábeľ, Lukáš Ladislav, OFM farár
1975 - - - - - Vrábeľ, Lukáš Ladislav, OFM správca farnosti
1990 - - 2005 - - Čech, Pavol farár
2005 - - - - - Marcin, Miroslav administrátor