logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Abovce

Zriadenie:
1920
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1907).
Iné mená:
Abovce: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1975–1990 pričl. k o. Kráľ.
1773, 1786, 1808, 1873–1882, 1898–1913, 1938–1945 Abafalva, 1863, 1892–1895 Abafala, 1888 Abafalu, 1920 Abovce, 1927–1938, 1945–1948 Abovce, Abafalva, 1948–1974, 1990– Abovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kráľ (650), k. sv. Ladislava, kašt. (st.), 2. Riečka (50), 3. Neporadza (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
Abovce boli filiálkou Putnoku (teraz v Maďarsku). Farnosť v Abovciach bola zriadená v r. 1920. V našom zozname uvádzame farárov v Putnoku do r. 1920 a potom v Abovciach.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Kráľ) kňaz
1733 nov. 9. - - - Virágh Ladislaus. farár
1741 dec. 23. 1745 - - Tarnóczy Nicolaus. farár
1745 mar. 11. 1755 sept. 22. Rabček, Štefan farár
1755 nov. 20. 1767 apr. 23. Fábian, Michal farár
1767 jún 16. 1771 - - Némethy, Ján Anton farár
1770 dec. 10. - - - Lenovics, Martin farár
1804 - - 1818 - - Barna Emericus farár
1818 - - 1825 - - Lorintz Josephus farár
1825 - - 1828 - - Mattyasovszky Stephanus farár
1828 - - 1836 - - Szagula Josephus farár
1836 jún 19. 1848 - - Gindera Carolus farár
1849 - - 1859 - - Petyerecz Andreas farár
1859 - - 1893 - - Perjessy Andreas farár
1943 - - 1952 - - Szécsi, Július správca farnosti
1958 - - 1958 - - Bial, Ľudovít správca farnosti
1959 - - 1966 - - Oravecz, Pavol správca farnosti
1966 - - 1971 - - Smuda, Valentín správca farnosti
1971 - - - - - Lipták, Anton správca farnosti
1986 - - 1991 - - Bednár Vladislav, OT administrátor