logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pata

Zriadenie:
1948
Titul kostola:
Kostol narodenia Panny Márie(starý 1820, nový 2007)
Iné mená:
Pata: okres Galanta/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Pattha, 1786 Pata, 1808 Pata, Patha, 1863–1907 Patta, 1913 Vágpatta, 1920– Pata
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Pusté Sady (1.500), k. Krista Kráľa (1970), kap. P. M. Obet. (1850).
Stručné dejiny:
Zriadená po r.1948 odčlenením z farnosti Šoporňa.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1969 - - +1983 júl 23. Schmiester, Alojz správca farnosti