logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zákopčie

Zriadenie:
1749
Titul kostola:
sv. Jána Krstiteľa (1801)
Iné mená:
Zákopčie: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Zakopcsje, Zakopcje, 1786 Zakopcze, 1808 Zakopcsié, Zákopčí, 1863–1873 Zakopcsje, 1877–1882 Zakopcse, 1888–1902 Zákopcse, 1907–1913 Dombelve, 1920– Zákopčie
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1749 - - - - - Nadliczky, Paulus farár
1749 po - - - - Huboczky, Mathias farár
1760 pred - - - - Gyuriss, Josephus farár
1760 - - - - - Mihálovics, Joannes farár
1760 pred - 1760 - - Lančo, Juraj farár
1776 pred - 1776 - - Szlatiny, Joannes farár
1777 - - 1784 - - Gombár, Andrej farár
1784 - - - - - Perneczky, Josephus farár
1794 pred - 1794 - - Rumpel, Casparus farár
1794 - - 1797 - - Szluka, Ladislaus farár
1797 - - 1799 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
1800 - - +1805 - - Jakuš, Juraj farár
1806 - - 1808 - - Medihorský, Adam farár
1808 po - 1812 - - Krabáč, Mikuláš farár
1825 mar. - 1826 - - Podivinszky, Joannes farár
1826 - - 1829 - - Daniš, František Xaver farár
1830 febr. - 1838 - - Bútor, Štefan farár
1836 pred - - - - Radolský, Ján farár
1838 - - 1849 - - Lerch, František farár
1849 - - - - - Lemeš, Andrej farár
1849 po - - - - Holáni, Alojz farár
1855 sp. - - - - Prokop, Štefan farár
1864 - - 1874 - - Podivinský, František Xaver farár
1874 - - 1887 - - Poliakovič, Ján farár
1887. - - 1887 - - Frátrik, Alexius administrátor
1887 - - 1910 - - Ďurčanský, Demeter farár 1908 tit. prepošt, od r. 1910 kanonik
1910. - - 1911. - - Rédeky, Michal administrátor
1911. - - +1919 - - Špaňár, Štefan farár
1919 - - 1921 - - Minaroviech, Jozef administrátor
1921 - - +1921 - - Fundárek, Rudolf farár
1922 - - 1943 - - Dornič, Vojtech farár
1943 - - 1943 - - Hedera, Albert administrátor
1943 - - 1953 - - Kutiš, Ignác farár
1953 - - 1963 - - Haranta, Ján správca farnosti
1963 - - 1968 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
1968 okt. 1. 1969 - - Čakánek, Jozef, SDB správca farnosti
1969 - - 1993 - - Daniš, Ján správca farnosti
1993 - - 2000 mar. 1 Hlaváč, Ján správca farnosti