logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zliechov

Zriadenie:
asi z roku 1608
Titul kostola:
sv. Vavrinca (1480).
Iné mená:
Zliechov IL/TC trenč. po 1863–1882 vyčl. o. Gápeľ; 1980 pričl. o. Košecké Rovné. 1773 Zliechov, Zliechow, 1786 Zliecho, 1808 Zliécho, Zlýchow, Zliechow, 1863 Zliecho és Gápel vagy Huttya, 1873–1888 Zliehó, 1895–1902 Zljechó, 1907–1913 Zsolt, 1920– Zliechov Gápeľ: 1873–1882 Gapel Košecké Rovné: 1773 Rovne, Rowne, 1786 Rowne, 1808 Kósa-Rovné, Kassa-Rovné, Kossecké Rowné, 1863–1877 Rovné, 1882–1888 Rovne, 1892–1895 Kaszarovné, 1898–1902 Kaszarovne, 1907–1913 Kaszaróna, 1920–1979 Košecké Rovné
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 - - 1709 - - Kanyovics, Juraj farár
1709 - - 1711 - - Galgóczy, Paulus farár
1709 po - - - - Jakubek, Stephanus farár
1709 po - - - - Velcsey, Martinus Alexius farár
1734 pred - 1734 - - Klenovics, Paulus farár
1734 - - 1738 - - Matuskovics, Adamus farár
1738 - - 1739 - - Vinczy, Casparus farár
1739 apr. 13. 1789 júl 8. Valásek, Joannes farár
1789 - - 1814 - - Kalozsay, Andreas farár
1814 jún 17. 1824 aug. 31. Balgha, Josephus farár
1824 - - 1837 mar. 1. Lipták, Joannes farár
1838 - - - - - Zermegh, Georgius farár
1873 - - - - - Polányi Paulus farár
1891 - - - - - Pecháň, Jozef farár
1900 - - 1902 - - Chilko, Pavol administrátor
1902 - - 1917 - - Blunár, Ján farár
1917 - - 1918 - - Porubský, Ján administrátor
1918 - - 1922 - - Gallo, Šimon farár
1924 - - 1925 - - Kempný, Juraj administrátor
1925 - - 1930 - - Pietrik, Jozef farár
1934 - - - - Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1938 - - 1952 febr. 1. Klimek, Ján správca farnosti
1952 - - 1953 - - Kúsek, Štefan správca farnosti
1953 - - 1954 - - Melo, Jozef správca farnosti
1954 - - 1974 - - Kutiš, Ján správca farnosti
1974 marec 15. 1980 sept. 30. Buček, Ľudovít, SJ správca farnosti
1980 - - 1987 - - Martiš, Ferdinand správca farnosti
1987 - - 1988 - - Domian, Anton správca farnosti
1988 - - 2002 - - Gavlák, František správca farnosti 1992 dekan