logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Púchov

Zriadenie:
1506
Titul kostola:
Všetkých svätých (1940)
Iné mená:
Púchov: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) . po 1773 pričl. o. Púchovská Ulica; 1926 pričl. o. Horné Kočkovce; 1944 pričl. o. Hrabovka; 1960 pričl. o. Vieska-Bezdedov; 1973 pričl. o. Nosice; 1979 pričl. o. Hoštiná, Ihrište; 1979–1990 pričl. o. Nimnica, Streženice; 1980–1990 pričl. o. Dolné Kočkovce. 1773 Pucho, Puchow, 1786, 1863–1902 Puchó, 1808 Púchó, Púchow, 1907–1913 Puhó, 1920– Púchov Púchovská Ulica: 1773 Vicus-Pucho, Pucho Ulica Horné Kočkovce: 1773 Felső-Kocskocz, Horne Kocžko[w]cze, 1786 Felschő-Kocschkócz, [Horné] Kočkowce, 1808 Felső-Kocskócz, Horní Kočkowce, 1863–1913 Felsőkocskóc, 1920–1926 Horné Kočkovce Hrabovka: 1773 Hrabovka, Hrabowka, 1786 Hrabowka, 1808 Hrabóvka, 1863–1902 Hrabovka, 1907–1913 Bélagyertyános, 1920–1944 Hrabovka Vieska-Bezdedov: 1773 Vieszka, Wieska, 1786 Wieszka, 1808 Viéska, Wieska, Wěska (cum Bezdedow), 1863 Veszkabezdedov, 1873–1882 Veszka és Bezdedov, 1888 Bezdedóvaszka, 1892–1902 Veszkabezdedó, 1907–1913 Bezdédfalva, 1920–1960 Vieska-Bezdedov Nosice: 1773 Nossicz, Nossicze, 1786 Noszicz, Nosyce, 1863–1882 Nosic, 1888–1902 Noszic, 1907–1913 Vágormos, 1920–1973 Nosice Hoštiná: 1773 Hoscena, Hosczina, 1786 Hoscschena, 1808 Hoszczina, Hoscina, Hostina, 1863–1873, 1892–1902 Hostina, 1877–1888 Hosztina, 1907–1913 Hadas, 1920–1979 Hoštiná Ihrište: 1773 Ihristye, 1786 Ihrischtye, 1808 Ihristye, Ihřísstě, Ihrýsstě, 1863 Ihristje, 1873–1902 Ihristye, 1907–1913 Igricke, 1920–1979 Ihrište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Nimnica (500), kap. P. M. (1942).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Meta(Púchov,1332) farár
1674 - - 1686 - - Fridecký, Ján (-1710) farár
1709 - - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Beluša, Kočk.
1721 - - - - - Ambrus, Stephanus farár
1734 - - 1748 - - Terlandai, Ján farár
1792 pred - - - - Pataky, Ignatius administrátor
1808 - - 1832 - - Tvrdý, Juraj farár
1836 pred - - - - Selmeczy, Ladislaus farár
1836 pred - - - - Vinczy, Casparus farár
1836 pred - - - - Korcsek, Georgius farár
1836 pred - - - - Lehotzky, Andreas farár
1836 pred - - - - Rehorovszky, Martinus farár
1836 pred - - - - Apáthy, Stephanus farár
1836 pred - - - - Šimonovič Ján (-1721) farár
1836 pred - - - - Petrik, Michael farár
1836 pred - - - - Tamasovics, Andreas farár
1836 - - - - - Grill, Franciscus farár
1879. - - 1920 - - Dermíšek, Pavol farár
1925 - - 1927 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
1927 - - 1932 - - Kállay, Viktor administrátor
1932 - - 1961 - - Kállay, Viktor farár
1961 - - 1965 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. správca farnosti 1962 okr. dekan Púchov
1965 - - 1997 - - Palkovič, Štefan Ján správca farnosti 1975 č. dekan, 1980 monsignor, od r. 1991 dištrikt. dekan
1997 - - 1999 - - Daško, Jozef správca farnosti 1997 monsignor, 1998 ICLic. KUL Lublin
1999 - - +1999 jan. 6. Palkovič, Štefan Ján farár
2003 - - 2019 - - Keblušek, Michal farár 2005-2019 dekan