logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Prečin

Zriadenie:
od roku 1740
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1637)
Iné mená:
Prečín: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1979 pričl. o. Zemianska Závada; 1976–1992 pričl. o. Počarová; 1979–1990 pričl. o. Bodiná. 1773 Precsin, Prečin, 1786 Precschin, 1808 Precsény, Přečín, 1863 Precseny, 1873–1902 Precsin, 1907–1913 Soltészperecsény, 1920– Prečín Zemianska Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Nemes-Závada, Zemanská Záwada, 1863 Nemeszavada, 1873–1902 Nemeszávada, 1907–1913 Nemeslak, 1920 Zemanská Závada, 1927–1979 Zemianska Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bodina (450), k. P. M. Mena (16. st.), 2. Počarová (200). 3. Zem. Závada (250).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1740 - - 1745 - - Rozboril, Joannes farár
1745 - - 1748 - - Kosztolányi, Alexander farár
1748 - - 1749 - - Petrik, Michael farár
1748 - - 1749 - - Illvay, Georgius farár
1749 - - 1785 - - Kristoforszky, Adamus farár
1785 - - 1819 - - Hvorka, Joannes farár
1819 - - 1857 - - Kalinaj, Ignác farár
1857 - - 1880 - - Jelínek, Karol farár
1880. - - 1916 - - Gramantik, Juraj farár
1916 - - 1917 - - Košťál, Gašpar administrátor
1917 - - 1946 - - Židek, Gustáv farár
1946 - - 1950 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti, farár
1950 po - 1952 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1952 - - 1961 - - Masár, Augustín správca farnosti
1961 - - 1961 - - Kalamen, Július správca farnosti
1961 - - 1988 - - Michalík, Anton správca farnosti
1988 - - 1993 - - Baránek, Rudolf správca farnosti
1993 - - 1997 - - Koníček, Karol administrátor
1997 - - 2017 - - Kvašňovský, František správca farnosti, farár