logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Považské Podhradie

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
Všetkých svätých (1075)
Iné mená:
Považské Podhradie: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1773 V[agh]-Beszt[ercze]-Podhragy, Podhradje, 1786 Wágbeszterze-Podhragy, 1808 Besztercze-Podhragy, Bystřické Podhradí, 1863 Besztercepodhrágy, Vágpodhrágy, 1873–1888 Vágpodhrágy, 1892–1895 Vágbesztercepodhragy, 1898–1902 Vágpodhragy, 1907–1913 Vágváralja, 1920–1971 Považské Podhradie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
I. Šebešťanová (677), kap. B. S. J. (1940), 2. Orlové (756), kap. sv. Jána Nep. (1860).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1803 pred - - - - Ragadich, Parthenius farár
1803 pred - - - - Bobossék, Josephus farár
1803 pred - - - - Chudy, Joannes farár
1803 - - 1803 - - Gombár, Andrej farár
1836 pred - 1836 - - Gyurcsek, Joannes farár
1836 - - +1869 nov. 28. Valter, František farár
1876. - - - - Janec, Jozef (1838-1916) farár
1917 po - 1918 - - Burlas, Matej správca farnosti
1917 - - 1928 - - Bergendy, Štefan ml. farár
1928 - - 1928 - - Košťál, Gašpar administrátor
1928 - - 1935 - - Blaha, Anton farár
1935 - - 1938 - - Lovíšek, Ján správca farnosti
1938 - - 1956 - - Lovíšek, Ján farár
1954 - - 1960 - - Rosa, Andrej správca farnosti
1955 - - 1958 - - Raček, Štefan dočasný administrátor
1960 - - +1962 aug. 26. Slivka, Ján (1911-1962) správca farnosti
1962 nov. - 1965 - - Šebík, Pavol správca farnosti
1965 - - 1967 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1973 - - +1984 sept. 30. Fabián Alexander, SDB správca farnosti
1982 - - +1985 jún 9. Rosa, Andrej správca farnosti
1985 - - 1987 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
1987 - - 1991 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
2002 - - 2019 - - Konečný, Ivan farár