logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Považská Bystrica

Zriadenie:
1250
Titul kostola:
sv. Ladislava (1855).
Iné mená:
Považská Bystrica: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1971 pričl. o. Orlové, Považské Podhradie, Zemiansky Kvašov; 1979 pričl. o. Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podvažie, Považská Teplá (1888 pričl. o. Záluž; 1966 pričl. o. Vrtižer), Šebešťanová; 1980 pričl. o. Podmanín, Praznov; 1981–1990 pričl. o. Sverepec .
1773 Vagh-Besztercz, Bistrica, 1786 Besztercz, Besztercze, Powaska Bistrica, 1808 Vágh-Besztercze, Powážská Bystřice, 1863–1913 Vágbeszterce, 1920– Považská Bystrica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Pov .Teplá, Vrtižer (1.640), kap. B. S. J. (1929), 2. Záskalie (350), 3. Kostolec (200), 4. Praznov (780), 5. Podmanín (620), 6. Milochov (1.150), 7. Dolný Moštenec (760).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Považská Bystrica,1332) farár
1369 - - - - - Michal(Považská Bystrica,1369) farár
1399 - - - - - Peter(Považská Bystrica,1399) farár
1409 - - - - - Benedikt(Považská Bystrica,1409) farár
1674 - - - - - Kolenič, Matej farár
1677 sp. - - - - Pavlovič, Martin farár
1695 - - +1720 sept. 7. Križan, Ján Martin farár
1720 - - 1749 - - Velcsey, Martinus Alexius farár
1749 - - - - - Kosztolányi, Alexander farár
1759 - - 1768 - - Suraba, Georgius farár
1768 - - 1776 - - Langauff, Joannes farár
1777 - - 1777 - - Koroda, Josephus farár
1777 - - 1802 - - Hazucha, Martinus farár
1803 - - 1833 - - Bobossék, Josephus farár
1833 - - 1880 - - Pongrácz, Alexander farár
1881 - - 1886 - - Jelínek, Karol farár
1887 - - 1910 - - Pálfi, Pavol farár
1910 - - 1910 - - Kmeťko, Karol administrátor
1910 - - 1912 - - Herodek, František kaplán 1910-11 administrátor
1912 - - 1927 - - Weber, Jozef farár
1927 - - 1928 - - Fundárek, Štefan správca farnosti
1928 - - 1947 - - Bergendy, Štefan ml. farár
1947 - - 1947 - - Mišák, Ladislav administrátor
1947 - - 1948 - - Krčmárik Pavol administrátor
1948 - - 1952 - - Michalka Michal, ThDr. farár
1953 - - 1956 okt. 1. Ceizel, Eugen správca farnosti
1956 - - 1971 - - Kalamen, Július správca farnosti
1971 - - 1979 - - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti dekan, 1976 prosynodálny sudca, 1979 kanonik
1979 - - 1982 - - Mokráš, Eduard správca farnosti dištrikt. dekan, zástupca okr. dekana
1982 - - 1989 - - Grác Štefan, ThDr. správca farnosti
1989 - - 2013 - - Herman, Ladislav správca farnosti 1990–2013 dekan, 2000 honor. kanonik