logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pohranice

Zriadenie:
asi od roku 1075
Titul kostola:
Všetkých svätých
Iné mená:
Pohranice: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1808 pričl. o. Eger; 1976–1990 pričl. o. Hosťová. 1773 Pograny, Pogranitz, Pogranicze, 1786 Pograny, Pogranicze, 1808 Pográny, Pogranice, 1863–1913 Pográny, 1920, 1938–1945 Pogranice, 1927–1938, 1945–1948 Pogranice, Pográny, 1948– Pohranice Eger: 1808 Eger
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Dolné Obdokovce (1.220), k. Národ. sv. Jána Krst. (1160), 2. Pohranice-Hosťová (506), k. Najsv. Troj. (1734), os. Jáger, kap. Ukriž. Spasiteľa (19. st.), Vápenka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Sicta(Obdokovce,1332) farár
1759 - - 1778 - - Godor, Ladislaus farár
1766 - - - - - Haško, Štefan farár
1836 pred - - - - Nittray, Joannes farár
1836 pred - - - - Palkovics, Joannes farár
1836 pred - - - - Podhorszky, Emericus farár
1836 pred - - - - Újlaky, Georgius farár
1836 pred - - - - Haczkó, Georgius farár
1836 pred - - - - Császár, Andreas farár
1836 pred - - - - Závody, Franciscus farár
1836 pred - - - - Szabó, Stephanus farár
1836 pred - - - - Pesti, Emericus farár
1836 sp. - - - - Drnovszky, Franciscus farár
1891 - - 1894 - - Karsay, Imrich administrátor
1894 - - 1932 - - Karsay, Imrich farár
1910. - - - - Bezák, Jozef (1877-1920) farár
1933 - - 1934 - - Stručka, Július správca farnosti
1934 - - - - Nýbl, Ladislav farár
1960 - - 1990 - - Stručka, Július správca farnosti
1990 - - - - Licsko, Valent adminitrátor 2000 honorárny dekan