logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podskalie

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Martina (1310).
Iné mená:
Podskalie: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1980–1993 pričl. k o. Lieskov (1976–1993 zlúč. o. Dolný Lieskov a Horný Lieskov).
1773 Podszkal, Podskalje, 1786 Podszkal, 1808 Podszkalje, Podskalí, 1863 Podskal, 1873–1882 Podszkál, 1888–1902 Podszkal, 1907–1913 Egyházasnádas, 1920–1979, 1993– Podskalie
Lieskov: 1980–1993 Lieskov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Horný Moštenec (528), kap. sv. Cyrila a Metoda (1950), 2. Trstie (344), kap. P. M. Lurd. (1950).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Podskalie) kňaz
1694 pred - 1694 - - Vrtik, Juraj farár
1715 pred - 1715 - - Baroš, Ján farár
1734 - - 1747 - - Klenovics, Paulus farár
1759 - - 1766 - - Lüley, Alexander farár
1766 - - 1775 - - Rédeky, Joannes farár
1796 - - 1800 - - Borčický, Vojtech farár
1836 pred - - - - Kosztolányi, Alexander farár
1836 pred - - - - Bednáry, Mathias farár
1836 pred - - - - Holbay, Nicolaus farár
1836 pred - - - - Skrovanovics, Andreas farár
1836 pred - - - - Suraba, Georgius farár
1836 pred - - - - Chabicsovszky, Andreas farár
1829 - - 1844 - - Rédeky, Josephus farár
1907. - - 1908. - - Bezák, Jozef (1877-1920) administrátor
1908. - - 1910. - - Bezák, Jozef (1877-1920) farár
1910 - - 1912 - - Židek, Gustáv farár
1912 - - 1914 - - Židek, Anton administrátor
1918 - - 1945 - - Židek, Anton administrátor
1959 - - 1968 - - Bucko, Anton správca farnosti
1975 - - 1991 - - Dlugi, Alojz, SJ správca farnosti
1991 - - 1996 - - Roman, Jaroslav excurrendo z Pružiny
2005 - - - - - Janíček, Jozef farár