logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zemianske Kostoľany

Zriadenie:
1949
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Zemianske Kostoľany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)/(Tekovská stolica) po 1902 pričl. o. Dolné Lelovce [(Tekovská stolica)].
1773 Nemes-Kostolan, Edl-Kostolany, Kostolany, 1786 Kosztolan, Kosztolani, Nemesch-Kostolan, 1808 Nemes-Kosztolán, Zemanské Kostelany, 1863–1913 Nemeskosztolány, 1920 Zemanské Kostolany, 1927–1948 Zemianske Kostolany, 1948– Zemianske Kostoľany
Dolné Lelovce: 1773 Alsó-Lelocz, Unter-Lelotz, Dolne Lelowcze, 1786 Alschó-Lelocz, Dolné Lelowce, 1808 Alsó-Lelócz, Dolní Lelowce, 1863–1902 Alsólelóc
Stručné dejiny:
Farnosť je nová, zriadená r. 1949 spojením obcí ZK a Dolné Lelovce. ZK patrili k farnosti Kamenec pod Vtáčnikom a D. Lelovce patrili do nitr. diecézy. Obsadzovanie farnosti sa malo diať striedavo raz z banskobystrickej a druhý raz z nitr. diec. Farnosť bolo treba zriadiť, lebo rozvoj priemyslu doviedol sem mnoho nových obyvateľov.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1941 - - 1943 - - Hulla, Ján správca farnosti aj Partizánske
1948 - - 1951 - - Galusek, Karol správca farnosti
1952 - - 1965 - - Táska, Štefan správca farnosti
1965 - - +1983 dec. 1. Gregorovič, Tibor správca farnosti
1992 - - 1992 po - Grešša, Stanislav farár