logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Partizánske

Zriadenie:
1941
Titul kostola:
Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu
Iné mená:
Partizánske: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica) 1971–1994 pričl. o. Malé Uherce; 1976 pričl. o. Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce; 1976–1992 pričl. o. Brodzany.
Simony, Simnowany, 1786 Schimony, Ssimnovány, 1808 Simonyi, Ssimoňowany, 1863–1913 Simony, 1920 Šimunovany, Šimoňany, 1927–1948 Šimonovany, 1948–1949 Baťovany, 1949– Partizánske
-------------------
Malé Bielice: 1773 Kis-Béllicz, Klein-Bilitz, Male Bjelicze, 1786 Kisch-Bellicz, 1808 Kis-Bélicz, Klein-Bilitz, Malé Bilice, [Malé] Bélice, 1863 Kisbielic, 1873, 1888–1913 Kisbélic, 1877–1882 Kisbilic, 1920–1976 Malé Bielice
Veľké Bielice: 1773 Nagy-Béllicz, Gros-Bilitz, Welke Bjelicze, 1786 Nagy-Bellicz, 1808 Nagy-Bélicz, Gro(-Bilitz, Welké Bilice, [Welké] Bélice, 1863 Nagybielic, 1873, 1888–1913 Nagybélic, 1877–1882 Nagybilic, 1920–1976 Veľké Bielice
Návojovce: 1773 Navojocz, Nawojowitz, Navojowcze, 1786 Nawajocz, 1808 Navajócz, Nawojowice, 1863, 1892–1907 Návojóc, 1873 Návajóc, 1877–1888 Navojóc, 1913 Návoly, 1920 Navojovce, Novojovce, 1927–1976 Navojovce [1976– Návojovce]
Stručné dejiny:
Územie patrilo ku šimonovianskej farnosti, preto prvú duchovnú správu viedli šimonovianski farári. S rastúcim obyvateľstvom a perspektívou rozvoja bolo treba založiť miestnu duchovnú správu. Stalo sa tak 1. júla 1941, kedy bola tu zriadená expozitúra. Vtedy bolo necelých 900 katolíkov. Expozitúra bola premenená na normálnu farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1941 - - 1941 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech farár
1943 - - 1945 - - Hulla, Ján správca farnosti
1945 - - 1950 - - Zaťko, Matej správca farnosti
1951 po - - - - Szénasi, Ľudovít Alojz, SchP farár
1951 - - 1952 - - Pekár, Jozef (1919-1980) správca farnosti
1952 - - 1958 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
1970 - - 1973 - - Oršin, Anton správca farnosti 1971 dekan
1974 júl - 1990 mar. - Koštialik, Viktor administrátor