logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pavlová

Zriadenie:
1397
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
Pavlová : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1976–1990 pričl. k o. Sikenička.
1773 Pald, 1786, 1808, 1863–1907, 1920–1938, 1945–1948 Páld, 1913, 1938–1945 Garampáld, 1948–1975, 1990– Pavlová
Stručné dejiny:
Teraz je filiálkou farnosti Sikenička.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Niger Georgius. farár
1701 jún 17. - - - Némethy Joannes. farár