logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Partizánske-Šimonovany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie
Iné mená:
Partizánske: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica) 1971–1994 pričl. o. Malé Uherce; 1976 pričl. o. Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce; 1976–1992 pričl. o. Brodzany.
1773 Simony, Simnowany, 1786 Schimony, Ssimnovány, 1808 Simonyi, Ssimoňowany, 1863–1913 Simony, 1920 Šimunovany, Šimoňany, 1927–1948 Šimonovany, 1948–1949 Baťovany, 1949– Partizánske
--------------------
Malé Bielice: 1773 Kis-Béllicz, Klein-Bilitz, Male Bjelicze, 1786 Kisch-Bellicz, 1808 Kis-Bélicz, Klein-Bilitz, Malé Bilice, [Malé] Bélice, 1863 Kisbielic, 1873, 1888–1913 Kisbélic, 1877–1882 Kisbilic, 1920–1976 Malé Bielice
Veľké Bielice: 1773 Nagy-Béllicz, Gros-Bilitz, Welke Bjelicze, 1786 Nagy-Bellicz, 1808 Nagy-Bélicz, Gro(-Bilitz, Welké Bilice, [Welké] Bélice, 1863 Nagybielic, 1873, 1888–1913 Nagybélic, 1877–1882 Nagybilic, 1920–1976 Veľké Bielice
Návojovce: 1773 Navojocz, Nawojowitz, Navojowcze, 1786 Nawajocz, 1808 Navajócz, Nawojowice, 1863, 1892–1907 Návojóc, 1873 Návajóc, 1877–1888 Navojóc, 1913 Návoly, 1920 Navojovce, Novojovce, 1927–1976 Navojovce [1976– Návojovce]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Malé Uherce (900), k. sv. Anny (1719), kap. sv. Michala A. (1905).
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomínajú ju už protokoly páp. desiatku pod menom Synan. Pazmáňov katalóg ju tiež pozná pod menom Simoni. Za reformácie prešla rodina Simonyi na novú vieru a tak aj faru zaujali evanjelici. Za náb. zmätkov bola farnosť pripojená ku M. Kršteňanom. R. 1763 tu zriadili miestnu kaplánsku stanicu tak, že farárovi z Krštenian vypomáhal františkánski páter. R. 1767 bola farnosť obnovená. Pre malý počet veriacich však niekedy zápasila o vlastnú existenciu. R. 1852 boli Malé Uherce pripojené za filiálku. Dovtedy patrili ku V. Uherciam.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Partizánske-Šimonovany) kňaz
1767 nov. 23. 1775 dec. 14. Fabricius, Matej farár
1775 dec. 26. - - - Dluholucký, Ján farár
1793 - - 1798 - - Gallovič, Martin farár
1798 - - 1799 - - Knapovský, František farár
1799 - - 1817 - - Gárdassy, Ján farár
1817 - - 1833 - - Báthora, Ján farár
1833 - - 1834 - - Administrovalo sa z V. Uheriec excurrendo
1834 - - 1842 - - Schreiner Karol farár
1842 - - 1866 - - Riššák Ján farár
1866 - - 1867 - - Pojtek Ján farár
1867 - - 1918 - - Pastýrik Štefan farár
1918 - - 1919 - - Selecký František
1919 - - 1920 - - Černý, Vavrinec farár
1920 - - 1922 - - Selecký František farár druhý raz
1922 - - 1925 - - Fegyveres Viliam farár
1925 - - 1939 - - Šimuni Jozef farár
1936 - - 1938 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti
1940 - - 1953 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
1949 po - 1950 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1953 - - 1992 - - Kočner, Jozef (1922-1996) správca farnosti asesor C. súdu
1992 - - 2010 - - Hudec, Rudolf správca farnosti
2010 Júl - 2014 Jún - Oliš, Rudolf farár