logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poľanovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Poľanovce: okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica) po 1913–1996 pričl. o. Korytné.
1773 Polyanka, Polanowetz, 1786 Polyanka, Polanowecz, 1808 Polyanócz, Polyanka, Polanowitz, Polanowce, 1863 Polyanka, 1873–1902 Polyanóc, 1907–1913 Polyánfalu, 1920– Poľanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Dúbrava (480), k. sv. Jána Krst. (1970), 2. Harakovce (100), k. sv. Michala (1300), 3. Korytné (100), k. sv. Matúša (1715).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 sp. - - - - Prinner Bernardus. farár
1763 sp. - 1764 - - Kršák, Michal farár
1764 - - 1767 - - Albrecht, Ján zo Spiša farár
1767 - - +1769 jan. 26. Horváth, Anton (Poľanovce, 1753) farár
1769 - - - - - Singhorffer Michael, Franciscus. farár
1908 - - 1909 - - Kučera, Karol administrátor
1943 - - 1959 - - Čurila, Štefan farár
1964 - - 1971 - - Jasečko, František správca farnosti
1972 - - 1975 - - Chyla, Emanuel správca farnosti
1975 - - - - Maga, Ján správca farnosti
1978 - - - - - Živčák Štefan správca farnosti