logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zvolenská Slatina

Zriadenie:
Starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža
Iné mená:
Zvolenská Slatina: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) 1930 vyčl. o. Slatinské Lazy; 1990 pričl. o. Slatinka.
1773 Nagy-Szalattnya, 1786 Nagy-Salatnya, 1808 Nagy-Szalatna, Welká Slatina, 1863–1913 Nagyszalatna, 1920 Veľká Slatina, 1927– Zvolenská Slatina
------------------
Slatinka: 1773 Kis-Szalattnya, 1786 Kisch-Salatnya, 1808 Kis-Szalatna, Malá Slatina, 1863–1913 Kisszalatna, 1920 Malá Slatina, Slatinka, 1927–1990 Slatinka
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Počíta sa s tým, že bola hradnou farou vígľašského zámku. Uvádza ju pápežský decimačný protokol aj Pazmáňov katalóg. V 16. st. prešla do správy ev. farára. Keď sa stal zemepán Ladislav Csáky, katolík, okolo roku 1639, zaviedol katolícku správu, ale po uzavretí zmieru s Fr. Rákoczym I. prišli do Slatiny komisári a tí ju prisúdili evanjelikom. R. 1663 bol kostol vrátený katolíkom. Za tököliovcov Za rákoczyovcov znovu bola evanjelická, ale od roku 1709 je v katolíckej držbe.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Spravuje kňaz zo Zvolena kňaz
1663 apr. 4. 1673 - - Vashideghy Michael. farár
1673 sept. 13. 1674 - - Vieszky Jacobus. farár
1674 dec. 5. 1687 - - Andreas farár
1687 mar. 27. 1689 apr. - Paulini Andreas. farár
1689 apr. - 1691 - - Bojoni, Ondrej farár
1691 mar. 27. 1693 - - Csalóközy, Andrej farár
1693 máj 16. 1694 - - Pudmay Mathias, Benjamin. farár
1694 apr. 21. 1696 - - Szekula Paulus. farár
1696 máj 12. 1702 - - Kračún, Matúš farár
1702 apr. 28. 1705 - - Bojoni, Ondrej farár
1710 - - +1710 mar. 1. Čermanský, Michal farár
1710 - - 1712 - - Ivičič, Pavol František farár
1712 máj 1. 1721 - - Jankovič, Michal (Zvolenská Slatina, 1712) farár
1721 jún 17. 1738 feb. 15. Horečný, Ján farár
1738 feb. 21. 1744 - - Szilhacsek Joannes. farár
1744 jan. 27. 1748 - - Zermegh Paulus. farár
1748 dec. 3. +1760 jan. 2. Sidlovics Martinus. farár
1760 feb. 6. +1769 dec. 6. Hakel, Matej farár
1769 dec. 29. - - - Spaczinszky Georgius. farár
1789 - - 1793 - - Matuláni Ignác farár
1793 - - 1812 - - Hoffmann, Jozef farár
1812 - - 1814 - - Budatínsky, Juraj farár
1814 - - 1860 - - Blásy, Samuel Matej farár
1860 - - 1862 - - Čapek, Ján farár
1862 - - 1874 - - Štrba Ján farár
1874 - - 1877 - - Čižmarovič, Andrej administrátor
1877 - - 1880 - - Korec, Pavel farár
1880 - - 1897 - - Csutkay, Štefan farár
1936 - - 1940 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
1940 - - 1944 - - Veselý Ľudevít farár
1944 - - 1944 - - Kapitáň, Anzelm farár menovaný, ale nenastúpil
1944 - - 1950 - - Bárdoš, Michal administrátor
1950 - - 1956 - - Murár, Jozef správca farnosti
1956 - - 1959 - - Flimel, Štefan správca farnosti
1960 - - 1991 - - Broniš František Alfonz, OFM správca farnosti
1960 - - 1964 - - Slivka, Ján (1910-1989) správca farnosti