logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Paludza

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Galovany: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1882–1948 pričl. k o. Paludza; 1971 pričl. o. Dechtáre (po 1863 zlúč. o. Nižné Dechtáre a Vyšné Dechtáre), Paludza.
1773, 1808 Gálfalva, Galowany, 1786 Galfalwa, Galowani, 1863–1882 Gálfalu, 1920 Galoväny, 1948– Galovany
----------------
Dechtáre: 1873–1882 Alsóbertalanfalu és Felsöbertalanfalu, 1888 Bertalanfalu, 1892–1913 Dechtár, 1920 Dechtary, Dechtare, 1927–1946 Dehtary, 1946–1971 Dechtáre
Nižné Dechtáre: 1773 Bertalanfalva, Dechtary, 1786 Bertalanfalwa, Unter-Bertensdorf, Nižné Dechtáry, Vidaföld, 1808 Bertalanfalva, Unter-Bettendorf, Nižní Dechtáry, 1863 Bertalanfalu
Vyšné Dechtáre: 1773 Vidaföld, Wissne Dechtary, 1786 Bertalanfalwa, Ober-Bert[e]nsdorf, Wissne Dechtáry, 1808 Vidafölde, Horní Dechtáry, Wyssní Dechtáry, Ober-Bettendorf, 1863 Vidaföld

Paludza: 1773 Nagy-Palugya, Palučka, 1786 Nagy-Palugya, Welká Palučka, 1808 Nagy-Palugya, Welká Paluďa, [Welká] Paludza, [Welká] Paluza, 1863–1882 Nagypalugya, 1888–1907 Nagypalugyagálfalu, 1913 Nagypalugya és Gálfalu, 1920–1971 Paludza
Stručné dejiny:
Obec bola zaplavená pri výstavbe Liptovskej Mary.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Niger Mathias. farár
1686 - - 1698 apr. 4. Simonovics Georgius. farár
1704 apr. 15. 1734 - - Čajkovič, Ondrej Ján farár