logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Palúdzka

Zriadenie:
1307
Titul kostola:
Pôvodne kostol sv. Jána, potom sv. Žofie, teraz opäť sv. Jána,apoštola a evanjelistu
Iné mená:
Palúdzka: 1773 Kis-Palugya, Palučka, Kisch-Palugya, Malá Palučka, 1808 Kis-Palugya, Palúďka, Palúzka, 1863–1913 Kispalugya, 1920–1960 Palúdzka, r.1960 pričl. k obci Liptovský Mikuláš
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bodice (80), k. sv. Ladislava (14. st.), 2. Demänová (50), 3. Demänovská Dolina (20), 4. Pavčina Lehota (50), 5. Benice (100).
Stručné dejiny:
Starobylá farnosť s kostolom sv. Jána, evanjelistu. Okolo roku 1500 bol kostol prestavaný. Pozmenené bolo aj patronícium, a to na svätú Žofiu. V druhej polovici 16. storočia a na začiatku 17. storočia bol kostol v rukách evanjelikov. Od roku 1677 bol kostol opäť v rukách katolíkov. Farnosť v Palúdzke od poslednej tretiny 17. storočia nebola obsadená, spravoval ju farár z Bodíc.
Kanonická vizitácia v roku 1752 konštatovala, že sídlom farnosti je kostol svätého Jána Evanjelistu.
V roku 1933 už sa uvádza Palúdzka ako farnosť s filiálkou Bodice.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1439 1450 Peter(Palúdzka,1439) farár
1540 Peter(Palúdzka,1540) farár
1558 Ján(Palúdzka) farár
1560 sp. - - - - Gašpar (Palúdzka, 1560) farár
1561 sp. - Paluďai, Anton Juraj farár
1580 František (Palúdzka) farár
1592 1667 protestantskí kazatelia
1687 jún 2. - - - Mott, Ján farár
1697 apr. 17. - - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1742 sept. 3. - - - Hromádka, Andrej farár
1960 - - - - Banas, Jozef správca farnosti
1987 04 01 - - - Jozef Skurčák farský_administrátor