logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zbehy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého kríža
Iné mená:
Zbehy: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1986 pričl. o. Andač.
1773 Izbegh, Zbehy, 1786 Ueszbégh, Izbek, 1808 Üzbégh, Izbék, Izběhy, Zběhy, 1863–1877 Üzbégh, 1882–1913 Üzbég, 1920 Zbehy, Izbehy, 1927– Zbehy
---------------------
Andač: 1773 Andács, 1786 Andacsch, 1808 Andacs, Andač, 1863–1877 Andács, 1882 Ándács, 1888–1907 Andacs, 1913 Kisandacs, 1920–1986 Andač
Stručné dejiny:

Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michael. farár
1560 sp. - - - - Augustín (Zbehy, 1560) farár
1630 a 1634 sp. - - Puczek Nicolaus. farár
1647 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár
1657 sp. - - - - Ambrušovič, Martin farár
1663 apr. 12. - - - Tarnóczy Joannes. farár
1700 apr. 27. 1706 - - Trsztyánszky de Nádas Joannes. farár
1706 mar. 8. 1706 - - Tapolcsányi Stephanus. farár
1706 nov. 26. 1709 - - Csitáry, Ján farár
1709 apr. 28. 1709 - - Biely, Juraj farár
1709 máj 31. 1711 - - Konder, Juraj farár
1711 máj 12. 1714 máj 17. Gál, Adam farár
1714 jún 19. 1715 júl 12. Vaneczy Joannes. farár
1716 máj 6. 1718 - - Sipeky Alexander. farár
1718 apr. 26. 1720 feb. 7. Bezúr, Matej farár
1720 apr. 14. +1753 jan. 20. Kováčovič, Ján farár
1753 feb. 2. 1772 - - Ordódy Paulus. farár
1772 jún 20. 1773 jún 20. Beňuš, Juraj farár
1773 jan. 21. +1782 jún 5. Feichtner, Ján farár
1782 máj - 1790 - - Acél, Jozef farár
1790 - - +1811 máj 21. Koroši, Gabriel farár
1811 jún 26. +1813 okt. 10. Urbanovský, Ján farár
1813 okt. 10. 1814 jún 19. Pechovics Josephus. farár
1815 Ju1. 26. 1828 - - Bajza, Jozef Ignác farár
1828 okt. 15. +1840 mar. 17. Elefanthy, Michal farár
1840 jún 5. +1846 aug. 18. Csebe, Ondrej farár
1846 sept. 12. 1849 - - Sághy Vendelinus. farár
1849 - - +1881 feb. 21. Szerzényi Franciscus. farár
1881 máj 24. - - - Melcsizsky de Eadem Eugenius. farár
1929 - - 1932 - - Pavlík, Michal správca farnosti
1959 - - 1968 - - Raček Henrich, správca farnosti
1968 - - 2002 jún 30. Kelemen, Ján správca farnosti