logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podhorie

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
1816 Podhorie: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica) 1964 zlúč. o. Teplá a Žakýl do o. Podhorie.
1964– Podhorie
Teplá: 1773, 1786, 1873–1888 Tepla, 1808 Tepla, Těplá, 1863 Tyepla, 1892–1902 Lenge, 1907–1913 Teplafő, 1920–1964 Teplá
Žakýl: 1773, 1786 Zakil, 1808 Zakély, Zakýl, 1863 Zsákil, 1873–1888 Zsakil, 1892–1902 Sekély, 1907–1913 Saskőszékely, 1920 Žakil, 1927–1964 Žakýl
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1792 - - Rajczy Josephus. farár
1792 okt. 9. 1799 - - Simoncsics Andreas. farár
1800 jún 4. +1825 jan. 21. Gálik, Ondrej farár
1825 máj 28. +1842 jan. 26. Hell, Ferdinand farár
1842 feb. - +1842 sept. 54. Simonchich de Korompa Ignatius. farár
1842 - - +1853 aug. 25. Szitkey Laurentius. farár
1853 - - 1856 - - Menczel, Ignác farár
1856 - - 1861 - - Schimaczius Adolphus. farár
1861 - - 1864 máj 31. Ďurček, Andrej Boleslav farár
1864 jún - +1879 apr. 19. Block, Matej farár
1879 apr. - +1880 jan. 27. Gyürky, Alexander farár
1880 mar. 12. - - - Osvald Richardus. farár
1918 - - 1924 - - Buchna, Viliam správca farnosti
1924 - - 1926 - - Hlušek, Štefan administrátor
1955 - - 1960 - - Krogman, Viktor správca farnosti
1968 - - 1974 - - Benovic, Karol, SVD správca farnosti
1975 - - 1983 - - Butaš, Rudolf, SDB správca farnosti
1983 - - 1989 - - Čierny, Ján správca farnosti