logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podunajské Biskupice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Podunajské Biskupice: 1773 Püspöki, Pischdorff, 1786 Püschpöki, Bischdorf, 1808 Püspöki, Bischdorf, Biskupice, 1863–1907 Püspöki, 1913 Pozsonypüspöki, 1920 Biskupice, 1927–1944 Biskupice pri Dunaji, Püspöki, 1944–1971 Podunajské Biskupice, r. 1971 pripojené k Bratislave
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bratislava-Vrakuňa (6.000), k. P. M. Mena (1879), 2. Bratislava-Komárov (1 000), k. sv. Jozefa (1640).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1264 sp - +1264 - - Gerhard z Parmy farár
1264 mar. 31. - - - Robertus. farár
1286 sp. - - - - Ján (Podunajské Biskupice, 1286) farár
1313 pred - +1313 - - Thomas. farár
1332 medzi 1337 - - - Petrus de Pyspeki farár
1342 - - - - - Thomas de Pyspeki farár
1349 a 1359 sp. - - Petrus. farár
1391 sp. - - - - Benedikt (Biskupice, 1391) farár
1429 sp. - - - - Ulricus. farár
1561 sp. - - - - Valentinus. farár
1620 circa - - - - Kišdy, Benedikt farár
1622 a 1625 sp. - - Pereszthegyi Michael, Martinus. farár
1628 - - - - - Baghi Josephus farár
1630 sp. - 1630 - - Baghi Stephanus farár
1630 sp. - +1634 - - Sallay Stephanus. farár
1635 po - 1668 - - Petheö Ladislaus, Joannes. farár
1645 - - 1647 máj 28. Bartók, Štefan farár
1647 - - 1650 - - Schvechla Martinus. farár
1650 - - 1654 - - Szily Andreas. farár
1654 - - - - - Nagy, Albert farár
1654 - - 1658 - - Boršický, Juraj farár
1668 - - - - - Tétényi, vel Terenay, vel Terényi Stephanus. farár
1672 - - 1679 - - Révay L. B. Stephanus, Franciscus. farár
1673 - - 1674 - - Pakay, vel Bakay Franciscus, Ladislaus. farár
1674 - - 1680 - - Súri Martinus. farár
1680 - - 1682 - - Náray Georgius. farár
1682 - - +1684 jan. - Bihary, Daniel farár
1684 jan. - 1684 máj - Illyés, Štefan farár
1685 - - 1688 - - Balogh, Martin farár
1688 - - 1689 - - Fülöp, Juraj farár
1689 - - 1691 - - Sziráky, vel Sziriáky Joannes, Emericus. farár
1692 - - 1712 - - Fülöp, Juraj farár
1712 - - 1715 - - Vanek Geogius, Paulus. farár
1715 apr. 13. 1724 máj 4. Moritz, Štefan Ladislav farár
1724 máj 12. +1741 aug. 7. Barta, Ján farár
1741 - - +1743 dec. 9. Mécseš, František farár
1743 dec. 15. +1748 júl 17. Petronszky Joannes. farár
1748 aug. 23. 1753 - - Perneszi Josephus, Matthias. farár
1753 okt. 27. 1755 máj 2. Névery Franciscus. farár
1755 máj 9. 1767 nov. 24. Bobok, Pavol farár
1768 - - 1814 - - Fribeisz, Ignác z Biskupíc farár
1814 sept. 14. +1840 jan. 29. Simonides Casparus. farár
1840 feb. 3. +1867 nov. 1. Holóši, Ján farár
1867 - - +1880 nov. 30. Hitéry, Ján farár
1881 - - - - - Kudlík, Ján farár
1970 - - 1970po - - Selláň, Ľudovít správca farnosti