logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podolie

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Podolie: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1957 pričl. o. Korytné.
1773, 1873–1898 Podola, 1786 Podolla, 1808 Podola, Podolie, 1863 Podolla, 1900–1907 Leszéte, 1913 Felsőleszéte, 1920– Podolie
---------------------
Korytné: 1773 Korithno, 1786 Koritno, 1808 Koritno, Korytno, 1863–1907 Koritnó, 1913 Alsóleszéte, 1920–1957 Korytné
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Častkovce, Rybník (1.030), 2. Očkov (620), kap. sv. Cyrila a Metoda (1880).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Podolie) kňaz
1666 máj 11. - - - Valkovics Michael. farár
1690 nov. 13. 1691 - - Magdalen, Adam farár
1691 júl 19. 1691 - - Kruplanicz, Juraj farár
1691 sept. 4. 1692 - - Lipčák, Juraj František farár
1692 sept. 16. 1697 - - Raukay Stephanus, Ignatius. farár
1697 aug. 9. 1707 - - Vinczenti Joannes. farár
1707 máj 11. 1708 - - Magassy, Imrich Jozef farár
1708 apr. 10. 1713 - - Visnyovszky Andreas, Antonius. farár
1713 feb. 14. 1713 jún - Herczegh, Pavol Dionýz farár
1714 apr. 16. 1732 - - Szolcsik Martinus. farár
1732 jan. 3. 1740 jún 18. Szolcsik Martinus. farár
1732 jan. 3. 1740 Urbánovszky Georgius. farár
1740 - - +1745 máj 22. Mikšič, Martin farár
1745 jún - 1750 nov. 24. Kačinga, Ján farár
1750 dec. 2. 1769 - - Dabacs Daniel farár
1769 jún 7. 1824 nov. 17. Stvrteczky Georgius. farár
1824 - - 1862 - - Holček, Ján farár
1863 jan. 6. +1887 júl 1. Szlatky Carolus. farár
1887 - - - - - Bielický, Justín farár
1955 - - 1958 - - Moravčík Štefan Sanctes, OFM správca farnosti
1960 - - +1989 sept. 19. Klčo, Michal správca farnosti