logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Preseľany nad Ipľom

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1810
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Preseľany nad Ipľom: 1773 Pereszlény, Prustany [!], 1786 Pereszlény, Pereszlani, 1808 Pereszlény, Peřeslany, 1863–1913, 1938–1945 Pereszlény, 1920 Pereslany, 1927–1938, 1945–1948 Preseľany, Pereszlény, 1948–1979 Preseľany nad Ipľom
---------------------------
Šahy: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1980(1998 pričl. o. Hrkovce; 1980 pričl. o. Preseľany nad Ipľom; 1986 pričl. o. Tešmák.
1773 Ságh, 1786 Schág, 1808 Ipoly-Ság, Sság, Ssahy, 1863–1913, 1938–1945 Ipolyság, 1920 Ipolské Šiahy, 1927–1938, 1945–1948 Šahy, Ság, 1948– Šahy
Hrkovce: 1773 Gyerk, Hrkowce, 1786 Gyerk, Hrkowze, 1808 Gyerk, Hrkowec, Hrkowce, 1863–1913, 1938–1945 Gyerk, 1920–1938, 1945–1948 Hrkovce, Gyerk, 1948–1979, 1998( Hrkovce
Tešmák: 1773 Tesmag, Teschmag, Tessmack, 1786 Teschmag, 1808 Tesmág, Tessmák, 1863 Tesmág, 1873–1913, 1938–1945 Tesmag, 1920 Tešmák, 1927–1938, 1945–1948 Tešmák, Tesmág, 1948–1985 Tešmák
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Preseľany nad Ipľom) kňaz
1478 sp. - - - - Matúš (Preseľany nad Ipľom, 1478) farár
1647 sp. - - - - Szent-Imrey Joannes. farár
1689 máj 4. - - - Novák, vel Nováky Martinus. farár
1787 nov. 1. 1807 - - Vichor Thaddaeus. farár
1807 mar. 25. 1810 máj - Majténi, Pavol (1777-1828) farár
1810 jún 29. +1826 apr. 13. Pándy Josephus. farár
1826 sept. 26. 1837 júl 20. Földes, Gašpar farár
1837 okt. 9. 1837 dec. 5. Faragó, Gašpar farár
1837 dec. 5. +1838 dec. 18. Beke, Ladislav farár
1837 - - 1839 - - Ettemberger, Imrich farár
1849 jan. - 1853 máj 11. Kubiss, Jozef farár
1853 máj 11. 1856 okt. 8. Szabó Josephus. farár
1856 okt. - 1856 nov. - Hýroš, Žigmund farár
1856 nov. 19. 1873 aug. 5. Vörös Vincencius. farár
1873 aug. 5. 1888 - - Szabó Carolus. farár
1888 - - 1893 - - Foltin, Ján farár
1893 - - - - - Drozd, Pavol farár