logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pečenice

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1808
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Pečenice: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Pecsenicz, Pečenyce, 1786 Pecschenicz, 1808 Pecsenyicz, Pečenice, 1863 Pecsenyic, 1873–1888 Pecsenic, 1892–1913 Hontbesenyőd, 1920– Pečenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Jabloňovce, (300), k. Všechsvätých (1794), kap. P. M. Sedemb. (1879).
Stručné dejiny:
Starobylá farnosť, ktorá ale po čase zanikla a obec sa stala filiálkou Bátoviec. V r. 1787 tu bola zriadená kaplánska stanica. Farnosť bola obnovená r. 1808.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Margóth, Martin farár
1630 sp. - +1630 - - Tessényi Zacharius. farár
1633 sp. - - - - Skolka Joannes. farár
1647 sp. - - - - Reszek, vel Rezik Ambrosius. farár
1680 apr. 16. - - - Prileszky Joannes. farár
1787 - - 1791 - - Moró, Ladislav farár
1792 mar. 8. +1821 feb. 18. Bednárik, Ján farár
1821 feb. 22. 1826 nov. 8. Kárász, Jozef farár
1826 nov. 8. 1833 júl 26. Frivaldský, Karol farár
1833 - - +1859 sept. 11. Spribila Aloysius. farár
1859 - - 1879 - - Lukáč, Ladislav farár
1879 okt. 8. - - - Zlattnyánzsky Ernestus. farár
1909 po - 1910 - - Dénes, Vojtech administrátor
1910 - - 1929 - - Dénes, Vojtech farár
1959 - - +1989 november 24. Solmoši, Jozef správca farnosti 1975 čestný dekan
1990 - - 1992 - - Blažek, Jozef farár