logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pastuchov

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1809
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Pastuchov: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Pasztho, Pastuchow, 1786 Pasztó, Pasztuchow, 1808 Pásztó, Pastuchow, 1863–1907 Pásztó, 1913 Nyitrapásztó, 1920– Pastuchov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Dolné Trhovište (640), k. sv. Juraja (13. st.).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1525 sp. - - - - Anton (Pastuchov, 1525) farár
1614 sp. - - - - Tamássy Matthias. farár
1678 júl 30. - - - Sebastiani Joannes. farár
1692 apr. 1. - - - Germani, Ján (17. stor.) farár
1787 - - 1799 - - Budala, Anselm, OFM farár
1799 - - 1803 apr. 1. Milling, Ján farár
1803 apr. 1. 1806 apr. 8. Eckler, Jozef farár
1806 apr. 8. 1809 jan. 1. Jančo, Andrej farár
1809 jan. 1. 1812 júl 8. Valovics Andreas farár
1812 júl 8 1813 - - Madvay, František Xaverský farár
1813 - - 1827 mar. - Pitthord Joannes. farár
1828 mar. 6. 1828 aug. 31. P. Vendelinus, int. Admin farár
1828 aug. 31. 1830 nov. 28. Gálffy, Jozef farár
1830 nov. 28. 1832 aug. 15. Héda, Anton farár
1832 aug. 15. 1835 aug. 17. Tiffenbacher Bernardus, OFM farár
1835 aug. 17. +1853 nov. 1. Marenčik, Michal farár
1853 dec. 10. +1863 mar. 16. Szmetenay Joannes. farár
1863 máj 16. 1863 aug. 24. P. Staiger Camillus, Admin. Ord. S. Franc farár
1863 aug. 24. 1871 máj 1. P. Balázs Zeno, OFM farár
1871 máj 1. 1871 dec. 1. Rossanszky, Dionysius,OFM farár
1871 dec. 1. - - - Pachmann Ignatius. farár
1940 - - 1942 - - Havran, Štefan správca farnosti
1942 - - 1994 - - Havran, Štefan farár
1998 júl 1. +2002 december 15. Rajtar, František farár