logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zlaté Klasy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Zlaté Klasy : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1960 zlúč. o. Čenkovce, Maslovce a Rastice (1956 vyčl. o. Hurbanova Ves) do o. Zlaté Klasy; 1993 vyčl. o. Čenkovce.
1960– Zlaté Klasy
----------------------
Maslovce: 1773 Vajas-Vatta, 1786 Wajasch-Watta, 1808, 1927–1938, 1945–1948 Vajas-Vata, 1863–1907 Vajasvatta, 1913–1920, 1938–1945 Vajasvata, 1948–1960 Maslovce
Rastice: 1773 Nagy-Magyar, Grosz-Magendorff, 1786, 1808 Groß-Magendorf, Nagy-Magyar, 1863–1913, 1938–1945 Nagymagyar, 1920 Grossmagendorf, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Mager, Nagy-Magyar, 1948–1960 Rastice
Stručné dejiny:

Pramene:
nem1894
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(Zlate Klasy,1332) farár
1399 - - - - - Thomas. farár
1406 - - - - - Nicolaus. farár
1421 - - - - - Michael. farár
1469 - - - - - Paulus. farár
1534 sp. - - - - Járfas, Demeter farár
1561 a 1562 sp. - - Anton (Zlaté Klasy, 1561) farár
1671 máj 1. 1673 - - Ciriacus, Ján farár
1673 mar. 15. 1681 - - Erős, Michal farár
1681 - - 1683 - - Nagy Joannes. farár
1683 - - 1685 - - Tardoskeddi Stephanus. farár
1685 feb. 4. 1687 - - Mérey Michael, Emericus. farár
1687 jan. 28. 1687 feb. - Kövér, Ján farár
1687 feb. 26. 1691 - - Szent-Királyi Georgius. farár
1691 máj 6. 1698 - - Kövér, Ján farár
1698 apr. 27. 1713 - - Szenczy Georgius. farár
1713 - - 1714 - - Gyöngyösy, Michal farár
1719 sept. 22. 1720 - - Nagyszeghy Paulus. farár
1720 okt. 22. 1724 - - Pesthy Antonius. farár
1724 máj 3. 1729 máj 10. Lukács Laurentinus, Josephus. farár
1729 máj 17. 1734 - - Slandersitz, vel Szlávassy Martinus. farár
1735 máj 2.1 1781 - - Bankó, Štefan farár
1781 Nov 13. +1803 - - Pázmán Stephanus farár
1781 - - +1828 aug. 9. Pázmány Petrus. farár
1803 - - +1828 aug. 9. Pázmán Petrus farár
1828 - - +1837 jan. 20. Gál, Ján farár
1837 apr. 10. 1847 - - Sztarecsek Michael. farár
1847 apr. - 1862 jún - Seffcsik Paulus. farár
1862 jún 6. +1888 máj 9. Čabo, Jozef farár
1888 - - 1892 - - Kišfaludi, Žigmund farár
1892 - - - - - Leszkay, Alexander farár
1963 - - 1994 - - Lelovics, Andrej správca farnosti